>>Ploegleider BHV
Ploegleider BHV

Bij een calamiteitenbestrijding is het noodzakelijk dat er door een Ploegleider BHV op een efficiënte wijze leiding wordt gegeven aan een groep BHV-ers. Een Ploegleider BHV dient er ook voor te zorgen dat de BHV-ploeg geoefend wordt en blijft en dat de middelen naar behoren worden beheerd en gecontroleerd.

Doelgroep
Draagt u de verantwoordelijkheid voor een BHV ploeg, houdt u zich bezig met de uitvoering van het BHV-beleid binnen een bedrijf en organisatie? Dan komt u in aanmerking voor cursus Ploegleider BHV. De ploegleider zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket.

Doel
De opleiding Ploegleider BHV is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg.

Toelatingseis
Een geldig BHV-certificaat.

Inhoud van de training

  • het BHV-beleid vertalen naar uitvoering;
  • de wet- en regelgeving Bedrijfshulpverlening in de praktijk toepassen;
  • leiding geven aan een BHV ploeg tijdens calamiteiten;
  • een BHV-ploeg voorbereiden en trainen;
  • de BHV-middelen, zoals alarmering en communicatiemiddelen, beheren en controleren.

Toets, examen en/of certificering
De examinering vindt plaats onder auspiciën van de NIBHV. T.T.C. Training & Certificering is een erkend opleidingsbedrijf van het NIBHV.

Trainingsduur
De training duurt 1 dag (2 dagdelen).

Extra informatie
Basistraining
De cursusduur van de basistraining duurt twee dagen (met een tussenperiode van een week). In die periode dient de cursist een opdracht uit te werken.

Aantal deelnemers
Bij trainingen met een open inschrijving hanteren wij een cluster met andere bedrijven (maximaal 6 deelnemers). Deze training kan ook binnen uw bedrijf worden georganiseerd (voor minimaal 5 mensen van uw onderneming).

Cursuslocatie   
T.T.C. Trainingen verzorgt deze training graag bij u op locatie. Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger.

Kosten   
Bel of mail ons voor informatie over mogelijke kortingen en maatwerkoffertes.

Meer informatie/aanmelden

T.T.C. Trainingen
Cursus aanvragen
Bedankt voor uw aanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.