Telefonisch contact: (0598) 45 17 70
>>Chemisch Technisch Operator (CTO)
Chemisch Technisch Operator (CTO)

SIR-opleiding
Het chemisch technisch reinigen betekent veelal het omgaan met grote hoeveelheden van vaak verschillende en meestal ook risicovolle stoffen die bij onjuist gebruik gevaarlijk zijn. Bij het werken met deze stoffen is de uiterste voorzichtigheid geboden. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt de te reinigen locatie nauwkeurig gecontroleerd op veiligheid. Veel veiligheid- en milieuaspecten zijn in officiële wet- of regelgeving vastgelegd. De CTO dient zich te houden aan deze officiële regelgeving. Daarnaast geldt de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet).

Doelgroep
De cursus Chemisch Technisch Operator (CTO) is bedoeld voor personen die werken met chemicaliën of waarbij tijdens de reinigingswerkzaamheden chemische/fysische reacties kunnen optreden. Het examen wordt schriftelijk afgenomen. Hierbij wordt met name getoetst of de kandidaat op de hoogte is van de manier waarop de gezondheid en het welzijn van direct en indirect betrokkenen gehandhaafd kan blijven door het bewust verminderen van risico’s.

Doel
De training is ontwikkeld om tijdens de uitvoering van Chemisch Technische reinigingswerkzaamheden de veiligheid van de uitvoerenden te bevorderen en schade aan de te reinigen installaties te voorkomen.

Inhoud van de training
Behandelde onderwerpen:
• Opstellen reinigingsprocedure
• Indeling van vervuilingen, reinigingsproducten en -processen
• Veiligheid bij het uitvoeren van de reiniging
• Reinigingsmethoden
• Eigenschappen van chemicaliën
• Opbouw van de tijdelijke reinigingsinstallatie
• Persoonlijk Beschermingsmiddelen
• Eerste Hulp, spill- en brandprocedures
• Aanvoer, opslag en afvoer van chemicaliën
• Scheikundige begrippen
• Verantwoordelijkheden

Toets, examen en/of certificering
De eisen die aan de deelnemers worden gesteld, zijn vastgelegd in de vorm van eind- en toetstermen die op www.sir-safe.nl/nl/eind-en-toetstermen. De examenstof is gebaseerd op deze eind- en toetstermen. De deelnemers worden door de SIR geëxamineerd. Bij een positief eindresultaat, krijgt de deelnemer een SIR-certificaat. Het certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar. Een verlengingsexamen kan alleen worden afgelegd voordat de geldigheid van het certificaat is verlopen.

Trainingsduur
De training duurt 3 dagdelen (1 dagdeel theorie, 1 dagdeel praktijk en 1 dagdeel examen).

Extra informatie
Benodigdheden:
PBM’s + geldig paspoort of ID-kaart

Nascholing:
Om beroepschauffeur te blijven bent u verplicht iedere 5 jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als u niet voldoet aan deze nascholingsplicht mag u uw vak niet meer uitoefenen. Daarom heeft T.T.C. Training & Certificering deze training laten certificeren bij het CCV. De training telt dus mee voor de 35-uurs nascholing voor beroepschauffeurs. Bij het volgen van deze training worden van de 35 uur al aan 7 uur voldaan.

Loopbaanmogelijkheden
Een vervolg op deze training is de functie van Chemisch Technisch Keurmeester, Toezichthouder Chemisch Technisch en veiligheidskundige.

Groepsgrootte
Het is ook mogelijk dat er een cluster wordt gehanteerd met andere bedrijven.

Trainingslocatie
T.T.C. Training & Certificering B.V. beschikt over eigen opleidingslocaties aan de A. Einsteinlaan 27 in Kolham. Wij zijn een erkend opleidingsbedrijf van de SIR.

Kosten
Bel (0598) 45 17 70 of mail ons voor informatie over mogelijke kortingen en maatwerkoffertes m.b.t. de training Chemisch Technisch Operator.

0
Connecting
Verzenden......
Kunnen wij u helpen?

Wij zijn helaas niet online op dit moment. Laat een bericht achter. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

* Naam
* E-mail
Uw vraag...
Stel uw vraag
* Uw naam
Waarmee kunnen wij u assisteren?
Kan ik u helpen?
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?
T.T.C. Trainingen
Cursus aanvragen
Bedankt voor uw aanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.