Telefonisch contact: (0598) 45 17 70
>>Hoge Druk Machinist (HDM) (basis + verlenging)
Hoge Druk Machinist (HDM) (basis + verlenging)

Stichting Industriële Reiniging
Werken in de industriële reiniging met hoge druk waterstraalinstallaties is zeer risicovol. De branchevereniging SIR (Stichting Industriële Reiniging) heeft regelgeving opgesteld over het werken met deze installaties. Alleen gecertificeerde Hoge Druk Machinisten, dus personen die in het bezit zijn van het SIR HDM-certificaat mogen de hoge druk installaties bedienen.

De basistraining is voor medewerkers die ervaring hebben met industriële hogedruk reiniging en minimaal een half jaar in het bezit zijn van het SIR certificaat hoge druk spuiter. Ook ervaren Hoge Druk Machinisten kunnen in deze training hun SIR certificaat verlengen.

De machinist is degene die de hoge druk waterstraalinstallatie bedient en verantwoordelijk is voor de uitvoering van de hoge druk werkzaamheden. Naast de kennis die de machinist heeft opgedaan als spuiter, moet hij beschikken over de kennis van de werking, de bediening en het onderhoud van hoge druk waterstraalinstallaties en toebehoren. Gezien het feit dat de machinist verantwoordelijk is voor de werkzaamheden, is het eveneens van belang dat hij op de hoogte is van drukverliezen, natuurkundige begrippen en het juiste gebruik van toebehoren tijdens het werken onder hoge druk. Het examen wordt schriftelijk afgenomen. Tijdens dit examen wordt zowel de theoretische, als de praktische kennis van de (aspirant) Hoge Druk Machinist getoetst. Bij verlenging is er alleen een schriftelijk examen.

De cursus Hoge Druk Machinist bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

Theoretisch worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Drukverlies, reactiekracht, waterverbruik, inrichting van de spuitplek en werking van het systeem;
 • Gebruik van kruipslangen, harde lans, pistool en voetpedaal;
 • Voorkeursmethoden;
 • Behandeling van hogedruk verwondingen;
 • Veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Praktisch worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Reactiekracht;
 • Roterende nozzles op harde lans;
 • Controle noodstop;
 • Oplijnen systeem;
 • Controlelijst invullen;
 • Bedienen pomp.

De eisen die aan de deelnemers worden gesteld, zijn vastgelegd in de vorm van eind- en toetstermen die op www.sir-safe.nl/nl/eind-en-toetstermen. De examenstof is gebaseerd op deze eind- en toetstermen. De deelnemers worden door de SIR geëxamineerd. Bij een positief eindresultaat, krijgt de deelnemer eenSIR-certificaat. Dit certificaat is 2 jaar geldig. Na verlenging is dit SIR-certificaat 3 jaar geldig. Een verlengingsexamen Hoge Druk Machinist kan alleen worden afgelegd voordat de geldigheid van het certificaat is verlopen.

Cursusduur
De cursus duurt 3 dagdelen (1 dagdeel theorie, 1 dagdeel praktijk en 1 dagdeel examen).

Extra informatie
Benodigdheden
PBM’s + geldig paspoort of ID-kaart

Toelatingseisen HDM-examen
Aan dit examen kan pas worden deelgenomen als de kandidaat minimaal 6 maanden in het bezit is van een HDS-certificaat.

Nascholing CCV/code 95
Om beroepschauffeur te blijven bent u verplicht iedere 5 jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als u niet voldoet aan deze nascholingsplicht mag u uw vak niet meer uitoefenen. Daarom heeft T.T.C. Training & Certificering deze training laten certificeren bij het CCV. De training telt dus mee voor de 35-uurs nascholing voor beroepschauffeurs. Bij het volgen van deze training worden van de 35 uur al aan 7 uur voldaan.

Combinatie
T.T.C. Training & Certificering kan de lessen en SIR-examens voor Hoge Druk Spuiter, Hoge Druk Keurmeester en Hoge Druk Machinist combineren.

Cursuslocatie
T.T.C. Training & Certificering beschikt over eigen opleidingslocaties aan de A. Einsteinlaan 27 in Kolham. Wij zijn een erkend opleidingsbedrijf van de SIR.

Kosten
Voor meer informatie over deze cursus Hoge Druk Machinist of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.

0
Connecting
Verzenden......
Kunnen wij u helpen?

Wij zijn helaas niet online op dit moment. Laat een bericht achter. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

* Naam
* E-mail
Uw vraag...
Stel uw vraag
* Uw naam
Waarmee kunnen wij u assisteren?
Kan ik u helpen?
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?
T.T.C. Trainingen
Cursus aanvragen
Bedankt voor uw aanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.