Telefonisch contact: (0598) 45 17 70
>>Hoge Druk Spuiter (HDS)
Hoge Druk Spuiter (HDS)

Hoge druk reinigen
Het industrieel reinigen met hoge druk waterstraalinstallaties (hoger dan 250 bar) brengt levensbedreigende risico’s met zich mee. Hogedrukverwondingen, legionellabesmetting, stomp trauma en valgevaar bijvoorbeeld. De SIR, Stichting Industriële Reiniging, heeft het uitvoeringsbesluit opgesteld hoe de hoge druk spuiter deze werkzaamheden veilig en fail safe dient uit te voeren. Tijdens de training en het examen wordt de hoge druk spuiter aangeleerd hoe de beheersmaatregelen tegen al deze risico’s worden toegepast. In theorie en praktijk.

Deze training is bedoeld voor personen die met hoge druk waterstraalinstallaties (gaan) werken en het SIR-certificaat HDS willen behalen.

De Hoge Druk Spuiter is degene die het spuitgereedschap hanteert. Hij moet in staat zijn om de gevaren te herkennen die zich kunnen voordoen bij het werken met hoge druk waterstraalinstallaties. Ook moet hij op de hoogte zijn van procedures en voorzorgsmaatregelen om veiligheid te waarborgen. Het is verder van groot belang dat de spuiter op een correcte en veilige manier met de apparatuur kan omgaan. Op het examen wordt via een schriftelijk examen de theoretische kennis van de kandidaat getoetst. Tijdens het praktijkdeel van het examen beoordeelt een examenteam of de kandidaat volgens de door SIR voorgeschreven regelgeving objecten onder hoge druk kan reinigen.

De cursus hoge druk spuiter bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

Theorie

  • Begrippen reactiekracht, hogedrukverwondingen, inrichting spuitplaats en werking van het systeem;
  • Gebruik en bediening van een hoge druk installatie en bijbehorende materialen zoals kruipslang, pistool, lans en diverse spuitmonden;
  • Veiligheidsregels en voorkeursmethoden;
  • Persoonlijke Bescherming Middelen.

Praktijk

  • Veiligheid op de spuitplaats
  • Werken met pistool en kruipslang;
  • Reactiekracht;
  • Persoonlijke Bescherming Middelen.

De eisen die aan de deelnemers worden gesteld, zijn vastgelegd in de vorm van eind- en toetstermen die op www.sir-safe.nl/nl/eind-en-toetstermen. De examenstof is gebaseerd op deze eind- en toetstermen. De deelnemers worden door de SIR geëxamineerd.

Aan het praktijkexamen HDS kan pas worden deelgenomen als men voor het theoriedeel van dit examen geslaagd is.

Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat het Hoge Druk Vloeistof Reinigen certificaat HDS. Het HDS-certificaat is 2 jaar geldig en na verlenging 3 jaar. Een verlengingsexamen kan alleen worden afgelegd voordat de geldigheid van het certificaat is verlopen.

Trainingsduur
De training duurt minimaal 3 dagdelen (1 dagdeel theorie, 1 dagdeel praktijk en 1 dagdeel examen).

Extra informatie
Benodigdheden
PBM’s + geldig paspoort of ID-kaart

Voorlezen
Kandidaten die moeite hebben met lezen of dyslectisch zijn, kunnen (tegen extra kosten) meedoen aan een ‘voorleesexamen HDS’.

Code 95 Richtlijn vakbekwaamheid
Om beroepschauffeur te blijven bent u verplicht iedere 5 jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als u niet voldoet aan deze nascholingsplicht mag u uw vak niet meer uitoefenen. Daarom heeft T.T.C. Training & Certificering deze training laten certificeren bij het CCV. De training telt dus mee voor de 35-uurs nascholing voor beroepschauffeurs. Bij het volgen van deze training worden van de 35 uur al aan 7 uur voldaan.

Combinatie
T.T.C. Training & Certificering kan de lessen en SIR-examens voor Hoge Druk Spuiter, Hoge Druk Keurmeester, Hoge Druk Machinist en Toezichthouder Hoge Druk combineren.

Cursuslocatie
T.T.C. Training & Certificering beschikt over eigen opleidingslocaties aan de A. Einsteinlaan 27 in Kolham. Wij zijn een erkend opleidingsbedrijf van de SIR.

Kosten
Voor meer informatie over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.

0
Connecting
Verzenden......
Kunnen wij u helpen?

Wij zijn helaas niet online op dit moment. Laat een bericht achter. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

* Naam
* E-mail
Uw vraag...
Stel uw vraag
* Uw naam
Waarmee kunnen wij u assisteren?
Kan ik u helpen?
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?
T.T.C. Trainingen
Cursus aanvragen
Bedankt voor uw aanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.