>>Vakbekwaam Persoon NEN 3140
Vakbekwaam Persoon NEN 3140

Elektrotechnische vooropleiding
Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbowet eisen om werknemers in het bedrijfsleven zo veilig en gezond mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen mogelijke elektrotechnische gevaren als elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar. De cursus vakbekwaam persoon (VP) geeft een volledige instructie om de werkzaamheden op een veilige en correcte manier uit te voeren volgens NEN 3140.

Waarom?
De nadruk van deze training ligt op het praktisch en correct toepassen van veiligheidsprocedures en de veilige werkwijze zoals in de NEN 3140 is beschreven.
Daarnaast is het doel om de risico’s van elektrocutie en vlambogen te herkennen en de deelnemer in allerlei situaties de veiligheidsmaatregelen en het gebruik van meetinstrumenten weet toe te passen.
Hierbij wordt de bronaanpak en de kortsluitvermogens van laagspanningsinstallaties niet vergeten. De lesstof sluit direct aan op de dagelijkse praktijk van de deelnemer.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor medewerkers met een elektrotechnische opleiding (WEB2) of gelijkwaardige ervaring. Na het volgen van deze cursus kan de deelnemer worden aangewezen als vakbekwaam persoon. De deelnemer is in staat om complexere elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren.

Vooropleiding
Een vooropleiding op minimaal LTS-E-niveau (of vergelijkbaar) is gewenst.

Inhoud van de training
– de relatie tussen wet en regelgeving
– het NEN 3140 organisatiebeleid
– gevaren en risicobeoordeling
– kennis van componenten zoals (vermogens)schakelaars, scheiders, etc.
– persoonlijke beschermingsmiddelen
– werken met werkprocedures en bedrijfsprocedures
– schakelen en scheiden
– de 5 essentiële stappen
– veilig uitvoeren van metingen
– kortsluitstromen en de gevolgen
– risicoverhogende omstandigheden
– taak risico analyse
– het inspectiebeleid

Toets, examen en/of certificering
De training wordt afgesloten met een toets. Bij een positief eindresultaat, ontvangt u een bedrijfserkend certificaat (2 jaar geldig) en kunt u door uw werkgever worden benoemd tot vakbekwaam persoon NEN 3140.

Trainingsduur
De training duurt 1 dag (2 dagdelen).

Aantal deelnemers
Bij trainingen met een open inschrijving hanteren wij een cluster met andere bedrijven. Om de kwaliteit van deze training te kunnen waarborgen, wordt er bij een open inschrijving gestart vanaf 6 aanmeldingen met een maximum van 15 deelnemers.
Deze training kan ook binnen uw bedrijf worden georganiseerd (voor minimaal 5 mensen van uw onderneming).

Toelatingseisen
Van de medewerkers wordt tenminste een elektrotechnische opleiding volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs niveau 2 (LBO-E) of gelijkwaardige ervaring verwacht.
De deelnemer moet de Nederlandse taal kunnen spreken en schrijven.

Cursuslocatie
Deze training wordt verzorgt in Drachten. Maar dit kan ook bij u op locatie worden georganiseerd.

Kosten
Voor meer informatie over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.

T.T.C. Trainingen
Cursus aanvragen
Bedankt voor uw aanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.