>>Verplaatsen van lasten (VVL)
Verplaatsen van lasten (VVL)

De training Verplaatsen van Lasten (VVL) is opgezet voor medewerkers die incidenteel belast worden met aanslaan en verplaatsen van lasten. In de industrie, bouw en scheepsbouw sector zijn veel mensen werkzaam die naast hun dagelijkse werk ook wel eens een last moeten verplaatsen. T.T.C. Training & Certificering biedt u de mogelijkheid om uw VVL-certificaat te halen. Het te behalen certificaat is tot vijf jaar na uitreiking geldig.

Na het volgen van deze cursus zijn deelnemers in staat om, op een veilige en verantwoorde wijze, met behulp van de juiste hijsmiddelen en materialen, lasten aan te slaan en te verplaatsen. Hoofdpunten zijn: wettelijke eisen, keuring en inspectie van hijsgereedschappen en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Letsel of schade bij hijsongevallen staat hoog in de top 5 van bedrijfsongevallen. Een aanzienlijk deel van deze bedrijfsongevallen is te wijten aan onjuist gebruik van hijsgereedschap en hijswerktuigen. In deze training ‘Verplaatsen van lasten’ wordt de kandidaat aangeleerd hoe hij op een veilige en efficiënte manier hijswerkzaamheden kan uitvoeren volgens alle normen en regelgeving.

T.T.C. Trainingen verzorgt deze training graag bij u op locatie. Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger.

Verplaatsen van lasten
Na de cursus ‘Verplaatsen van lasten’ weet de cursist hoe hij of zij de lasten veilig kan verplaatsen en risico’s tijdens het aanslaan en verplaatsen tot een minimum kan beperken.

Doelgroep ‘Verplaatsen van lasten’
De cursus is bestemd voor medewerkers die als ‘rigger’ (ook wel ‘aanpikker’, ‘pikelateur’ of ‘lastbegeleider’ genoemd) hijsen en/of lasten aanslaan volgens de normen van de Arbowet en de SSVV-certificering. Daarnaast is de training bedoeld voor medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen met bijvoorbeeld bovenloopkranen, portaalkranen, laad- en loskranen (ook op schepen), autolaadkranen en elektrotakels.  Medewerkers waarvan het certificaat binnenkort verloopt of reeds is verlopen, kunnen ook aan deze cursus deelnemen.

Inhoud
Theorie:

  • Kenmerken en soorten hijskranen en hijsgereedschappen.
  • De toelaatbare belasting en stabiliteit.
  • Veiligheidsfactoren.
  • Bescherming en visuele inspectie van hijsgereedschap.
  • Veilig aanslaan van lasten.
  • Maken van een ‘stroppenplan’.
  • Werken met een hijsplan.
  • Algemene veiligheid volgens de arbowetgeving.

Praktijk:
Omgaan met hijs- en hefmiddelen in uiteenlopende praktijksituaties.

Praktische informatie
Duur
2 dagdelen

Kosten
Per cursist of maatwerk. Neem vrijblijvend contact op.

Locatie
Opleidingslocatie T.T.C. Training & Certificering B.V. of op uw adres.

Toets, examen en/of certificering
De training wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Deelnemers die deze met goed gevolg afleggen, ontvangen een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Contact
Neem voor meer informatie over de cursus ‘Verplaatsen van lasten’ (VVL) vrijblijvend contact met ons op.

T.T.C. Trainingen
Cursus aanvragen
Bedankt voor uw aanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.