Bij het kiezen van een veiligheidstraining is het belangrijk om te weten om wat voor certificering het moet gaan. Sommige opdrachtgevers stellen als eis dat je een training volgt die SOG-gecertificeerd is.

SOG-opleidingen zijn ontwikkeld door de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid). Deze trainingen noemen we SOG-trainingen en zijn terug te vinden in de SSVV Opleidingengids.

Als je bijvoorbeeld werkzaam bent in de logistiek, of als je niet hoeft te werken op het terrein van een andere opdrachtgever die SOG als eis stelt, maar op je eigen terrein, kun je er voor kiezen om een T.T.C.-gecertificeerde training te volgen.

 

Nadruk op praktijkervaring

Bij een T.T.C.-gecertificeerde training gaat de aandacht met name naar het bijbrengen van vaardigheden. Praktijkgericht trainen en examineren horen hierbij.

Bij sommige SOG-gecertificeerde opleidingen doet men het volledige praktijkexamen digitaal. De kandidaat krijgt een casus (computermodel) en moet op basis daarvan op de computer aangeven welke berekening correct is uitgevoerd.

Het kan voor sommige kandidaten prettig zijn om de nadruk op praktijkvaardigheden te leggen en daar ook op te toetsen, maar die luxe heb je dus alleen wanneer je voor een T.T.C.-certificering kiest.

 

Verschil in examens tussen SOG- en T.T.C.-gecertificeerde trainingen

Waar de trainingen inhoudelijk niet veel uiteenlopen, zijn er dus wel verschillen in de wijze van examinering tussen SOG-gecertificeerde trainingen en T.T.C.-gecertificeerde trainingen. Bij de SOG-gecertificeerde training ligt de nadruk vooral op het toewerken naar het examenmoment.

Bij een T.T.C.-gecertificeerde training neemt men een schriftelijk examen af. De vragen tijdens dit examen zijn gericht op de kennis over het te leren onderwerp. Veel deelnemers aan een T.T.C.-gecertificeerde training noemen dit verschil in de examinering ook in hun feedback. Zij waarderen vooral de koppeling naar hun eigen werkzaamheden en naar hun eigen bedrijf.

Een ander belangrijk verschil zit ‘m in het piekmoment. Gedurende de training beoordeelt de instructeur de vaardigheden. Bij voldoende inzet, ontvangt de cursist het certificaat. Kandidaten worden dus constant beoordeeld.

Ook in de kosten is een enorm verschil. Bij een T.T.C.-certificaat zijn de kosten lager, omdat er geen examenbureau hoeft te worden ingehuurd en er geen sprake is van afdrachten aan SOG/SSVV.

 

Meer informatie over veiligheidsopleidingen met een T.T.C.-certificaat?

Bekijk ons trainingsaanbod.