Vorig jaar ontving de Arbeidsinspectie 3.866 ongevalsmeldingen, ruim 150 meer dan in 2022.

Het aantal dodelijke slachtoffers ging van 51 naar 72! Dit is hoger dan in de voorgaande jaren. Bij 67 gevallen was het overlijden direct gerelateerd aan de werkzaamheden. De meeste dodelijke slachtoffers zijn in 2023 gevallen in de sectoren handel, vervoer en horeca (21), industrie (14) en bouw (11). Bij 67 dodelijke slachtoffers was het overlijden direct gerelateerd aan de werkzaamheden.

Zelf ongevalsonderzoek doen

In 2023 is gestart met een nieuwe werkwijze, waarbij werkgevers in de meeste gevallen zelf onderzoek mogen doen naar arbeidsongevallen. Ze moeten antwoord geven op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en wat de achterliggende oorzaken zijn. Op basis van het onderzoek moet het bedrijf vervolgens een verbeterplan maken. De overheid hoopt dat bedrijven op deze manier meer leren van het ongeval, waardoor de kans op herhaling afneemt.

Klik hier voor meer informatie.