Elk bedrijf is verplicht om een veilige en gezonde werksituatie te creëren voor haar medewerkers. Maar een bedrijfsongeval zit vaak in een klein hoekje. Wie is dan aansprakelijk? De werkgever of de werknemer?

Een gladde vloer, losliggende kabels, een collega die niet goed uitkijkt, een haperende machine: binnen een paar seconden kan het misgaan, met vaak grote gevolgen. Jaarlijks komen er 220.000 meldingen van ernstige bedrijfsongevallen binnen bij de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW).

 

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeval tijdens werktijd. Denk hierbij aan ongevallen die op de werkvloer plaatsvinden (kantoor, fabriek, magazijn), maar ook aan ongevallen die onderweg gebeuren (bijvoorbeeld op weg naar een klant). Ook ongevallen tijdens pauzes of personeelsuitjes vallen meestal onder bedrijfsongevallen.
Een bedrijfsongeval heeft grote impact op de slachtoffers, naasten, collega’s en leidinggevenden. Daarnaast heeft het invloed op de bedrijfsresultaten: denk aan de kosten voor verzuim, vervanging en mogelijke schadeclaims.

 

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?
Werkgevers hebben een zorgplicht: ze moeten zorgen voor een veilige, gezonde werkomgeving en ook goede instructies geven en voldoende toezicht houden. Ze zijn dit verplicht naar zowel vaste als niet-vaste werknemers (uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiair(e)s). Wanneer een bedrijfsongeval ontstaat door het niet goed naleven van de zorgplicht, is de werkgever aansprakelijk. Los van een bedrijfsongeval is de werkgever natuurlijk ook verantwoordelijk voor de veiligheid van derden zoals klanten, bezoekers, etc.

 

Wanneer is de werkgever niet aansprakelijk?
De werkgever is niet aansprakelijk voor een bedrijfsongeval als hij zijn zorgplicht goed is nagekomen óf wanneer een ongeval ontstaat door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Ook is de werkgever niet aansprakelijk als het ongeval plaatsvindt tijdens het woon-werkverkeer óf tijdens de privé-tijd van de werknemer met een bedrijfsauto.

 

Bewijs
Soms is het lastig te bewijzen wie aansprakelijk is bij een bedrijfsongeval. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer bewust grote risico’s heeft genomen. Of wanneer de schade niet het gevolg lijkt van het bedrijfsongeval. In zulke gevallen oordeelt de rechter over de aansprakelijkheid.

 

Veiligheidsopleidingen
Zorg er voor dat het personeel is opgeleid. T.T.C. vindt dat veiligheid het werk gemakkelijker moet maken. Wij trainen zowel vaardigheden als veiligheidsbewustzijn. T.T.C. staat voor een totaal aanpak; naast intern transport trainingen, bieden we ook specifieke veiligheidsopleidingen als BHV en VCA waaruit duidelijk de kennis van en link met ‘veiligheid’ blijkt.

Veilig werken! Stap vooruit! Verhoog het veiligheidsbewustzijn. Kies voor T.T.C.; de specialist in veiligheidsopleidingen.
T.T.C. verzorgt praktische trainingen op het gebied van veiligheid, arbo, milieu en management. Je kunt bij ons terecht voor: meten van gassen en dampen, adembescherming, veilig werken met een vorkheftruck en/of hoogwerker, verplaatsen van lasten, veilig werken aan riolen/wegen, vca, bhv en nog veel meer.
Onze instructeurs komen allemaal uit de praktijk. Dus gegarandeerd een leerzame en leuke lesdag vol praktijkvoorbeelden.