Wat doet de BHV’er precies?
Als zich een calamiteit in de organisatie voordoet, zet jouw BHV-collega onmiddellijk een andere pet op en krijgt hij andere bevoegdheden.

Tijdens onze BHV-opleiding leert hij/zij:

  • wat de taak is van de bedrijfshulpverlener (BHV’er);
  • welke rol hij/zij vervult binnen de BHV-organisatie.

 

De BHV’er moet in staat zijn om in geval van een calamiteit actief en adequaat handelend op te treden. Hij/zij moet dus:

  • de geldende procedures kennen;
  • de locatie met alle ruimten, hoeken en gaten op zijn/haar duimpje kennen;
  • weten welke materialen en middelen voor BHV beschikbaar zijn en waar deze zich bevinden;
  • dit alles kunnen combineren afhankelijk van de calamiteit. Is het een beginnende brand of een onwelwording? Moet hij/zij misschien overgaan tot ontruiming doordat naast het pand een vrachtwagen gas lekt?

De BHV’er moet dus veel. Sta je hier wel eens bij stil?

 

De 5 rollen van de BHV’er
Natuurlijk worden hem/haar een aantal tools aangereikt, worden hem/haar vaardigheden bijgebracht. Er zijn verschillende rollen:

1e rol: Leren, oefenen en bijscholen
De BHV’er leert waar hij/zij aan moet denken bij een beginnende brand, een ontruiming, bij een onwelwording of een hevig bloedende wond. Hij/zij volgt hiervoor een BHV-cursus, doet ontruimingsoefeningen en wordt jaarlijks bijgeschoold.

2e rol: Vertalen
Hij/zij moet de vertaalslag kunnen maken richting de professionele hulpverlening, hen informeren met duidelijke, concrete informatie.

3e rol: Hulpverlenen
In afwachting van de brandweer of ambulance is hij/zij degene die in die kostbare eerste minuten hulp verleent. Hij/zij legt jou in de stabiele zijligging, hij/zij verbindt jouw hevig bloedende been op de juiste manier met een drukverband, of start de reanimatie in die kostbare eerste seconden/minuten.

4e rol: Coördineren en controleren
Als er ontruimd moet worden, heeft de BHV’er een coördinerende en controlerende rol. Zorgen dat de ontruiming georganiseerd verloopt, ervoor zorgen dat jij uit jezelf naar de verzamelplaats gaat of hiernaartoe doorverwezen wordt. Hij/zij doet een nacontrole van de snel vergeten ruimten, die in ieder pand eigenlijk wel aanwezig zijn.

5e rol: Voorkomen
De voorkomen-is-beter-dan-genezenrol. Als hij/zij door het pand loopt en ziet dat de nooduitgang geblokkeerd wordt, zorgt de BHV’er ervoor dat deze weer wordt vrijgemaakt. Niet alleen in zijn/haar belang. Nee, ook in jouw belang. Zorgt ervoor dat de nooddeur niet op slot zit.

Preventief en repressief zijn begrippen die hierbij passen. Preventief om te voorkomen dat het ‘mis’ gaat, repressief áls het mis gaat.

De BHV’er is een ambassadeur van het veiligheidsbewustzijn. Hij/zij zet veiligheid met regelmaat op de agenda, confronteert jou er weer mee als een ontruiming wordt geoefend. Elke medewerker moet weten wat hem te doen staat in geval van een calamiteit.

 

Meer weten?

Wenst u meer informatie over BHV? Kijk dan op onze site, maak gebruik van ons contactformulier en/of bel (0598) 45 17 70. Wij staan u graag te woord!