Bedrijfshulpverlening

Wist u dat elke organisatie met personeel verplicht is om BHV-ers (bedrijfshulpverleners) in dienst te hebben? Een goed gemiddelde welke hiervoor wordt gehanteerd is 1 bedrijfshulpverlener per tiental medewerkers. Meer werknemers betekent dus ook automatisch meer bedrijfshulpverleners. Het kan echter ook zijn dat het aantal bezoekers binnen een bedrijf nog van invloed is. Vandaar dat men het aantal bedrijfshulpverleners binnen een bedrijf normalerwijze vaststelt m.b.v. een risico-inventarisatie en evaluatie.

In 1994 is d.m.v. de ARBO wet vastgesteld dat bedrijfshulpverlening verplicht is met als doel de veiligheid binnen een organisatie, voor zowel personeel als ook bezoekers en klanten, te verbeteren. Enkele taken die vallen onder de verantwoordelijkheid van een bedrijfshulpverlener zijn;

  • Eerste hulp bij ongelukken
  • Het begeleiden van werknemers bij een evacuatie
  • Het bestrijden van brand

De BHV Cursus

Voordat men bedrijfshulpverlener kan worden dient men met goed gevolg een cursus te volgen. Voor nieuwe bedrijfshulpverleners beschikken wij daarom over de basiscursus en voor bestaande bedrijfshulpverleners is er een herhalingstraining.

Wilt u meer weten over een opleiding Bedrijfshulpverlening? Klik dan hieronder op de gewenste cursus.

Cursus BHV Basis

Cursus BHV Herhaling

Volg herhalingstrainingen

Een BHV’er ben je 365 dagen van het jaar. Regelmatig dus oefenen om kennis en kunde op peil te houden!

De wet eist om aan te tonen dat het kennisniveau van bedrijfshulpverleners op niveau is en blijft. Het NIBHV en T.T.C. adviseren daarom jaarlijks een herhalingstraining om de competenties op peil te houden. Denk hierbij aan: reanimeren, AED-gebruik, brand blussen, alarmeren en evacueren.

Wanneer er een incident of calamiteit plaatsvindt, dan is het niet ondenkbaar dat er een onderzoek volgt. Het is niet uitgesloten dat bij dat onderzoek ook de bedrijfshulpverlening onder de loep wordt genomen. Dat is de reden waarom BHV-trainingen een jaar geldig zijn. Na dat jaar kan een opleider niet meer garanderen dat de bedrijfshulpverlener over kennis beschikt die up-to-date is en daarmee wordt dus door de werkgever niet meer voldaan aan de wettelijke verplichting.

Het is dus belangrijk dat een jaar na het behalen van een certificaat de cursist weer op training gaat om zijn kennis te actualiseren. De herhalingstraining duurt bij T.T.C. een hele dag (halve dag Levensreddende Eerste Hulp en een halve dag Brand&Ontruiming).

Gelijk cursus aanvragen?

Een cursus aanvragen kunt u gemakkelijk doen via onze website!

Cursus aanvragen

Recente nieuws