Uit diverse onderzoeken blijkt dat gedrag een belangrijke oorzaak is van de heftruckongevallen.


Aanrijdingen met voetgangers behoren tot de meest voorkomende ongevallen. Uit de analyse blijkt dat de belangrijkste oorzaak hiervan is dat de bestuurder de voetganger te laat of helemaal niet ziet. Ook een gebrekkige infrastructuur door te weinig gescheiden voetpaden, de aanwezigheid van obstakels en te weinig manoeuvreerruimte is een veel voorkomende oorzaak. Ook zijn er ongevallen geconstateerd dat onvoldoende training en opleiding een rol speelde.

 

Certificaat heftruck verplicht?

Een heftruckcertificaat is niet verplicht, maar er wordt van werkgevers wel vereist dat ze kunnen aantonen dat hun personeel kundig is en zorgvuldig geïnstrueerd is in het werken met een vorkheftruck. Zeker in het geval van een ongeluk moet een bedrijf de arbeidsinspectie en verzekeraars kunnen overtuigen dat de werknemer kundig was en op de hoogte was van de werking van de vorkheftruck, de veiligheidsregels en wetten.

Om deze reden eisen werkgevers in bijna alle gevallen dat de werknemer in het bezit is van een geldig en recent heftruckcertificaat. De werkgever is immers eindverantwoordelijk voor voldoende opleidingsniveau van de werknemer.

 

Voorlichting en onderricht

T.T.C. verzorgt de training ‘Veilig werken met een vorkheftruck’. Wij schenken aandacht aan de theorie (veiligheid en wetten) en aan de praktijk (bediening & besturing, onderhoud, bijzondere verrichtingen, etc.).

T.T.C. adviseert regelmatig herhalingstrainingen te volgen. In zeer risicovolle omgevingen mag iedere drie jaar wel een bijscholing plaatsvinden. Maar bij bepaalde bedrijven is een periode van vijf jaar de meestal ideale termijn voor een herhalingstraining.

Samen dragen we bij aan een hoger veiligheidsbewustzijn!