Herscholing door een externe trainer draagt bij in de bewustwording van de mogelijke risico’s. Maar wanneer ‘moet’ je een training volgen?

 

Adviesgeldigheid op certificaat

Sommige werkzaamheden brengen een verhoogd risico met zich mee. Bijvoorbeeld het werken met een vorkheftruck, gevaarlijke stoffen of hijsen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om medewerkers regelmatig een opfriscursus te geven als werkzaamheden risico’s met zich mee brengen. De adviesgeldigheid is afhankelijk van het werk en hoe vaak werknemers het werk uitvoeren.

 

Wanneer ‘moet’ je een training volgen?

Hoe de werknemer zijn werk uitvoert, is altijd het uitgangspunt. Daarnaast kunnen een aantal vragen helpen om er achter te komen of de werknemer zijn kennis (nog) paraat heeft.

  • Wat is het niveau en hoe voert de werknemer zijn taken uit?
  • Hoe vaak worden bepaalde risicovolle werkzaamheden uitgevoerd*?
  • Weet de werknemer hoe hij zijn werkzaamheden veilig en gezond kan uitvoeren?

* als een werknemer heel vaak hetzelfde werk doet, kunnen de gevaren en risico’s van routine om de hoek komen kijken. Als een werknemer heel weinig hetzelfde werk doet, kan dat betekenen dat zijn kennis vermindert.

 

Herhalingstraining

T.T.C. adviseert regelmatige scholing (om de 4 à 5 jaar) van het personeel. Dit om het risico op gevaarlijke handelingen met alle mogelijke gevolgen van dien tot een minimum te beperken.

Na elke training of cursus zullen de meeste werknemers hun nieuw verworven competenties toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. Helaas is het bij de meeste mensen zo dat dit na verloop van tijd gaat ‘verwateren’. Herscholing is dus wel degelijk noodzakelijk.

In geval van schade zal de verzekeringsmaatschappij de werkgever vragen om een verantwoording ten aanzien van het scholingsbeleid.

Voorkom ‘bedrijfsblindheid’. Men is zo ‘gewend’ aan de situatie dat risico’s niet meer opvallen. Herscholing door een externe trainer zal zeker bijdragen in de bewustwording van de mogelijke risico’s.

Samen dragen we bij aan een hoger veiligheidsbewustzijn!

Stap vooruit! Kies voor T.T.C.; de specialist in veiligheidsopleidingen.