Heftruck Opleiding Friesland

Een medewerker wordt aantoonbaar deskundig als hij een heftruckopleiding volgt. Maar hij moet zijn kennis en vaardigheden ook actueel houden. Dit kan door middel van een hercertificering. T.T.C. is een erkende opleider. Wij zijn de basis voor het creëren van een veilige werkomgeving.

Een belangrijk uitgangspunt bij het organiseren van gezond en veilig werk is het geven van voorlichting en instructie aan de medewerkers over een veilige en gezonde wijze van werken. Het doel van voorlichting en onderricht is het gedrag van de medewerkers beïnvloeden: het bewust worden van de juiste veiligheids- en gezondheidsmaatregelen en de veiligheid en gezondheid van het werk te waarborgen. Het gaat dan bij veiligheid om het toepassen van veilige werkwijzen, het correct omgaan met gevaarlijke stoffen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen. Bij gezondheid gaat het om het goed instellen van de werkplek, het gebruik van (til)hulpmiddelen. Voorlichting/onderricht is geen eenrichtingsverkeer: het geven van de voorlichting geeft geen garantie op gedragsverandering. De medewerkers moeten ook gemotiveerd zijn en overtuigd raken van de noodzaak.

De opleidingsduur bedraagt 1 dag. De nadruk bij deze heftrucktraining ligt met 2,5 uur effectieve rijtijd op de praktijk. In de praktijk zal de theorie worden toegelicht en afgetoetst. Deze opleiding wordt afgesloten met een veiligheidsexamen.

 

Heftruck Opleiding op Locatie

De Arbowetgeving in Nederland geeft aan dat deskundigheid is vereist om interne transportmiddelen (bijvoorbeeld een vorkheftruck) te mogen besturen. Deze deskundigheid dien je aan te kunnen tonen door een bewijs van instructie (dus een heftruckcertificaat). Een bewijs van deelname is niet altijd voldoende omdat hier geen toetsingsmoment aan verbonden is. Alleen een heftruckcertificaat geeft aan dat een toetsing heeft plaatsgevonden en de cursist heeft voldaan aan vooraf vastgestelde exameneisen. Deze aantoonbare instructie mag niet ouder dan 5 jaar zijn, ongeacht wat op het certificaat zelf vermeld staat.

Gelijk cursus aanvragen?

Een cursus aanvragen kunt u gemakkelijk doen via onze website!

Cursus aanvragen

Recent nieuws