Veilig werken op hoogte. Dit gegeven hebben we in Nederland helaas nog niet overal onder de knie.

Uit het Monitor Arbeidsongevallen 2020 is gebleken dat in 2019 door ongeveer 380.000 mensen in bijna 43.000 bedrijven op hoogte werd gewerkt. Dit gebeurt voornamelijk in de bouw en industrie.

In juni heeft T.T.C. een maatwerktraining ‘Veilig werken op hoogte’ verzorgd in Fryslân. De inhoud van deze training is zoveel mogelijk afgestemd op de bedrijfsspecifieke risico’s afkomstig uit het bedrijfsnoodplan en de RI&E.

 

Maatwerk

Door middel van het opstellen van een lesplan op maat kan T.T.C. de interne bedrijfsprocedures en de dagelijkse werkzaamheden van de cursisten, verwerken in de veiligheidsopleidingen.

 

Wanneer is er sprake van werken op hoogte?

Van werken op hoogte is sprake als er valgevaar bestaat.

Indien valgevaar aanwezig is, wordt vanaf een veilige steiger, bordes of werkvloer gewerkt (waaronder begrepen hefsteiger, hoogwerker en permanente hangsteiger). In andere situaties is het gevaar tegen te gaan door leuning- of hekwerk (bijvoorbeeld langs vloer- en dakranden).

Een veilige werkplek betekent in principe dat er ongeacht de valhoogte rondom leuning- of hekwerk moet worden geplaatst; slechts indien de valhoogte minder is dan 2,50 m en er is geen sprake van risicoverhogende omstandigheden zoals vallen op obstakels/uitstekende delen, vallen in het water en bij de aanwezigheid van verkeer, mag van leuning- of hekwerk worden afgezien. Het bouwterrein rondom een onbeveiligde vloer op bijvoorbeeld 2 m hoogte moet dus schoon en vlak zijn, zonder materiaalopslag. Zo niet, dan moet ook hier, onder 2,50 m, leuningwerk worden toegepast.

 

Twee derde heeft geen RI&E

Uit een artikel van HSE Actueel blijkt dat in veel bedrijven een RI&E ontbreekt en/of is werken op hoogte niet opgenomen als risico. Dit geldt met name voor bedrijven met minder dan 10 werknemers. Net als bij werken met machines, zijn de maatregelen van bedrijven waar werken op hoogte in de RI&E is opgenomen vaker voldoende dan in bedrijven waar dat niet het geval is.

 

Arbocatalogus

Deze opdrachtgever in Fryslân had geen RI&E. Er zijn veel instrumenten beschikbaar die bedrijven helpen om te voldoen aan de voorschriften uit de Arbowet. Met een instructeur van T.T.C. is een RI&E opgesteld en zijn maatregelen genomen om o.a. valgevaar te voorkomen.

 

Samen dragen we bij aan een hoger veiligheidsbewustzijn!