Ja, BHV is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met medewerkers (al bij 1 medewerker). Iedere werkgever heeft een algemene zorgplicht.

De werkgever moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Het aantal BHV’ers is afhankelijk van de risico’s in de organisatie.

Arbowet
Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. In deze wetgeving is vastgelegd waar organisaties en werkgevers aan moeten voldoen om hun personeel veiligheid op de werkvloer te bieden.

Opleiding
Na de cursus moet het opleidingsniveau op peil worden gehouden. Dit betekent dat er regelmatig na- of bijscholing van BHV’ers nodig is. Het Ministerie van SZW geeft de volgende aandachtspunten:

  • laat BHV’ers minimaal één keer per jaar een herhalingscursus volgen;
  • spreid BHV’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf;
  • het is verstandig om medewerkers met een binnendienstfunctie aan te stellen als BHV’er.

BHV verplicht voor ZZP’ers?
In principe ben je niet verplicht tot BHV. Wel is een ZZP’er verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid.
Maar … dit betekent dat je geen klanten, stagiair(e)s of andere bezoekers bij jou binnen de organisatie mag ontvangen.

Wie controleert de BHV-verplichting?
De inspectie SZW heeft de wettelijke taak om te inspecteren (op grond van de Arbowet) op een adequate BHV-organisatie. Wanneer er een calamiteit plaatsvindt en de inspectie SZW ontdekt dat een BHV-organisatie ontbreekt, dan zijn de eventuele boetes hoger dan wanneer het wordt ontdekt bij een reguliere controle.
Ook kan een verzekeringsmaatschappij een onderzoek instellen. Is er geen BHV-organisatie? Dan kan dit invloed hebben op de hoogte van de schadevergoeding.

Regel een BHV-opleiding
Neem maatregelen! Zorg er voor dat je BHV’ers beschikken over een effectieve opleiding. Stap vooruit! Kies voor T.T.C.; de specialist in veiligheidsopleidingen. Samen dragen we bij aan een hoger veiligheidsbewustzijn.

Vraag vandaag nog een offerte aan.