Wie buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgt, heeft meer kans om te overleven dan vijftien jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers die o.a. de Hartstichting publiceerde. De kans op overleven is het grootst als omstanders snel starten met reanimerenen een AED gebruiken die in de buurt is. Bijna één op de vier personen die een hartstilstand kreeg buiten het ziekenhuis, heeft dit overleefd.

6-Minutenzone
Een 6-Minutenzone is een gebied dat zo is ingericht dat mensen binnen 6 minuten de juiste hulp kunnen bieden bij een hartstilstand: 112 bellen, starten met reanimeren en een AED inzetten. Hiermee is de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot. Elke dag sterven 35 Nederlanders aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Thuis, op straat of op het sportveld. Snelle hulp kan het verschil maken tussen leven en dood.

AED in Kolham
Bij T.T.C. Training & Certificering B.V. hangt een AED die is aangemeld bij de Hartstichting. Als er hulp nodig is (op het Rengerspark in Kolham bijvoorbeeld), geeft de 112-centrale de locaties door van AED’s die beschikbaar zijn. In het systeem staat vermeld op welke tijdstippen de AED toegankelijk is.

Burgerhulpverlening
Mensen die een reanimatie- en AED-cursus hebben gevolgd, kunnen zich opgeven als vrijwilliger voor een 6 minuten zone. Als een telefonische melding via 112 binnen komt, zal de meldkamercentralist de burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer een SMS-bericht sturen op de mobiele telefoon met de instructies, plaats van de AED en het adres van het slachtoffer. De SMS wordt gestuurd naar meerdere burgerhulpverleners, zodat de kans groter is dat een van hen in de gelegenheid is om hulp te bieden en u er dus niet alleen voor staat.

Op deze wijze staat T.T.C. voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen!

Meer weten?
Klik hier voor meer informatie over Stichting Groningen HartVeilig