Het aantal dodelijke arbeidsongevallen in 2018 is toegenomen (ten opzichte van 2017).

Oorzaken?
Vaak zijn de ongevallen te wijten aan: onveilig gedrag, onveilige arbeidsmiddelen en een toenemende werkdruk (omdat er veel sneller gewerkt moet worden). Ook het aannemen van minder goed gekwalificeerde en opgeleide werknemers kan een verhoogd risico op toename van de arbeidsongevallen zijn.
Vallen van hoogte, beknellingen in machines, vallende objecten en aanrijdingen zijn de meest voorkomende oorzaken.

 

Gezond ondernemen begint met veilig werken
Johan Wegman (directeur-eigenaar en instructeur): “Ik roep bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken.”
Bedrijven moeten dus meer investeren in veiligheid en veilig werken. Dat houdt in dat bedrijven hun risico’s en de beheersing ervan moeten kennen met:

  • een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie;
  • een goede voorlichting en training van het personeel;
  • het houden van toezicht in de uitvoering.

 

Samen dragen we bij aan een hoger veiligheidsbewustzijn!
Voor veel bedrijven is het een tijdrovende zaak of ontbreekt de capaciteit om blijvend te voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM).
Een goede organisatie van Veiligheid, Gezondheid en Milieu binnen een organisatie verminderd de kans op ongevallen, verhoogt de kwaliteit op de werkvloer en voorkomt milieu-incidenten. Een (ernstig) ongeval of een milieu-incident kan veel invloed hebben op de productie binnen het bedrijf. Daarnaast is er, naast discussie met uw verzekeringsmaatschappij, kans op imagoschade bij klanten, toeleveranciers en omwonenden.

 

T.T.C. levert advies en ondersteunt bedrijven op het gebied van VGM om blijvend te voldoen aan wet- en regelgeving.
Daarnaast helpen wij bij het opstellen en uitzetten van beleid binnen deze vakgebieden. Wij zorgen dat het bewustzijn binnen uw organisatie op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu naar een hoger niveau wordt getild.

 

(bron over bedrijfsongevallen – zie ook het artikel van 26 februari 2019 van de NOS)