Alle medewerkers die minimaal drie maanden in dienst zijn en risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving uitvoeren, moeten een VCA-diploma halen. Dit geldt ook voor stagiair(e)s en tijdelijke medewerkers.

VCA is één van de meest afgenomen examens in Nederland. We kennen VCA Basisveiligheid (voor uitvoerenden), VCA VOL (voor operationeel leidinggevenden) en VCU-VIL (veiligheidschecklist uitzendbureaus voor intercedenten en leidinggevenden).

Is een VCA-cursus een wettelijke regeling?
VCA is geen wettelijke regeling, maar uiteraard ook niet in strijd met de wet. Integendeel: VCA biedt vaak een concrete en praktische invulling van wettelijke regelingen of vult deze aan. Zo voldoet een VCA gecertificeerde werknemer bijvoorbeeld aantoonbaar aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet. Een opdrachtgever kan een VCA-diploma eisen.

Voor welke activiteiten en bedrijven is VCA bedoeld?
VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. VCA wordt veel gevraagd in de volgende branches en vakgebieden:
• (Petro)chemie;
• Werktuigbouwkunde;
• Elektrotechniek;
• (Steiger)bouw;
• Civiele techniek;
• Metaal;
• Procesindustrie;
• Isolatie;
• Transport;
• Industriële reiniging;
• Onderhoud.