Nieuws

-Nieuws
Nieuws2017-04-11T10:46:25+00:00

Is BHV verplicht?

Ja, BHV is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met medewerkers (al bij 1 medewerker). Iedere werkgever heeft een algemene zorgplicht.

VCA-training: zeer nuttig

Onze combinatie van een training met een lesboek (ook om u thuis voor te bereiden) zorgen voor een hoge slagingspercentage.

BHV herhaling

BHV-diploma’s zijn een jaar geldig. Na dat jaar kan een opleider niet meer garanderen dat de BHV-er over kennis beschikt die up-to-date is en daarmee wordt dus door de werkgever niet meer voldaan aan de wettelijke verplichting dat de BHV-organisatie over de juiste opleiding beschikt.

Herhalingstraining? Waarom?

Veel klanten hebben vragen over de geldigheid van onze certificaten of de geldigheid van andere opleiders. Er is hierin veel onduidelijkheid en er worden veel verschillende verhalen verteld waarbij het voor de werkgever het er niet duidelijker van wordt.

Certificaat heftruck verplicht?

Een heftruckcertificaat is niet verplicht, maar er wordt van werkgevers wel vereist dat ze kunnen aantonen dat hun personeel kundig is en zorgvuldig geïnstrueerd is in het werken met een vorkheftruck. Je verricht risicovol werk!

Zorgplicht voor niet-werknemers

Uitzendkrachten vormen een kwetsbare groep binnen het personeelsbestand van veel organisaties, zo maakten de meest recente cijfers van de Inspectie SZW opnieuw duidelijk. Hoe zit het eigenlijk met de zorgplicht van werkgevers voor deze en andere ‘niet-werknemers’?