Voorlichting en onderricht

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om doeltreffende voorlichting en onderricht te organiseren. Je mag als werkgever zelf weten hoe je de voorlichting en opleiding invult. …  

Waarom moet ik een VCA-diploma hebben?

Een VCA-diploma wordt door steeds meer opdrachtgevers in de bouw geëist, ondanks dat het niet wettelijk verplicht is. Waarom willen opdrachtgevers wel dat de mensen die voor hen werken beschikken over een VCA-diploma?

Achteruit inparkeren

Bij het verlaten van het parkeervak heb je vaak geen goed zicht op de rijbaan waar je op draait. En het is ook gevaarlijker, omdat je het overige verkeer niet goed ziet.