Ook tijdens deze verlengde lockdown kunnen onze veiligheidstrainingen doorgaan. Hierbij houden we uiteraard rekening met de geldende richtlijnen en hygiënevoorschriften.

Bij T.T.C. zijn er diverse maatregelen getroffen n.a.v. de nieuwe lockdown van 12 januari jl. Zo kan er, ook nu, veilig worden getraind.

Omdat wij veel praktijktrainingen verzorgen, kunnen deze tijdens de nieuwe lockdown doorgaan indien de bedrijfscontinuïteit of de veiligheid van de medewerkers in het gedrang komt. Er zijn veel bedrijven en organisaties die tijdens de lockdown open mogen of moeten blijven. Onze veiligheidsopleidingen worden dan ook uiteraard binnen de richtlijnen en protocollen gegeven.

 

Uitstel

Diplomahouders van wie het VCA-diploma tussen 15 december 2020 en 10 februari 2021 verloopt, krijgen dispensatie tot 1 mei 2021.
Dit geldt voor alle diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register (o.a. VCA Basisveiligheid en VCA VOL).

Alle NOGEPA-certificaten die verlopen tussen 15 december 2020 en 15 maart 2021 mogen worden beschouwd als ‘geldig tot 15 maart 2021’.
Tot 15 maart kunt u dan een herhalingstraining volgen bij T.T.C.

Opleidingen voor de nascholing voor beroepschauffeurs (Code 95) kunnen tot en met 9 februari niet doorgaan.

 

Info van SSVV/VCA

 

Samen sterk in coronatijd.

Samen dragen we bij aan een hoger veiligheidsbewustzijn.