Niet alle cursussen tellen mee voor de nascholing Code 95. Deze cursussen dienen namelijk eerst gecertificeerd te worden door het CCV. Ook dienen de opleiders (die deze cursussen willen geven) zich te certificeren. …

Streng toezicht

Het CCV ziet erop toe dat de eisen die aan de code 95-cursussen worden gesteld, door de erkende opleidingsinstituten worden toegepast. Dit doet het CCV door onder andere het houden van onaangekondigde steekproeven en administratieve controles. Het resultaat van een steekproef wordt altijd schriftelijk aan de opleider bevestigd. Op deze manier wordt onder andere de kwaliteit van de nascholingscursussen gewaarborgd.

Code 95

Nieuwe normen voor veiligheid hebben geleid tot nieuwe inzichten. Eenmaal verworven kennis, kunde en vaardigheden zakken langzaam weg en dit kan  leiden tot zogenaamde bedrijfsblindheid. De kennis, kunde en vaardigheden moeten worden opgefrist. Dit betekent dat een beroepsgoederenchauffeur 7 uur per jaar dient te worden bijgeschoold.


Verplichte nascholing

Het CCV is de afdeling van het CBR dat uitvoering geeft aan deze bijscholing. Het CCV heeft bepaalde opleidingscentra geaccrediteerd om zogenaamde code 95 opleidingen te mogen geven. Elke beroepsgoederenchauffeur die een hiervoor goedgekeurde opleiding volgt bij een geaccrediteerde opleider krijgt, mits dit van tevoren bij het CCV is aangegeven, de opleidingsuren die voor een opleiding staan toegekend. Elke 5 jaar dient de chauffeur 35 opleidingsuren toegekend te hebben gekregen voor de verlenging van zijn bevoegdheid.


Nascholing Code 95 bij T.T.C.

T.T.C. Training & Certificering B.V. is een geaccrediteerd opleidingscentrum voor het CCV en heeft trainingen waarvan de deelname meetelt voor uw Code 95-punten.

Bij T.T.C. komen voor Code 95-punten in aanmerking:

  • VCA
  • Lading zekeren
  • Veilig werken langs de weg
  • Veilig werken met een vorkheftruck

 

Meer informatie?

Veilig werken! Stap vooruit! Verhoog je veiligheidsbewustzijn. Kies voor T.T.C.; de specialist in veiligheidsopleidingen. Wij zijn bereikbaar via info@ttctrainingen.nl en/of via (0598) 45 17 70!