1. Werken op hoogte
Bij werken op hoogte kun je vallen. De meeste ongevallen door vallen ontstaan door het verlies van evenwicht, onvoldoende beveiliging of het ontbreken daarvan en verkeerd gebruik van arbeidsmiddelen zoals een ladder of steiger. Niet alleen de hoogte, maar ook het karakter van de werkzaamheden en de directe omgeving bepalen het risico.

2. Aanrijdgevaar
Bij wegwerkzaamheden bestaat het gevaar dat werknemers worden aangereden. Hoge snelheden van het verkeer, onoplettendheid van de chauffeurs, maar ook onvoldoende of onjuiste afzettingen verhogen dit risico. De oplettendheid van de wegwerker wordt op de proef gesteld in risicoverhogende situaties zoals bij nachtelijke werkzaamheden. De opdrachtgever, meestal ook wegbeheerder, is medeverantwoordelijk voor het nemen van de juiste (verkeers)maatregelen.

3. Vallen en struikelen
Een groot deel van de ongevallen in de bouw wordt veroorzaakt door vallen of struikelen. Met orde en netheid op de werkplek en juist schoeisel kunnen een hoop problemen worden voorkomen.

4. Stoten, snijden, klemmen en knellen
Bij laden en lossen, maar vooral bij het werken met draaiende machines, gereedschappen of scherpe materialen is er het risico van stoten, snijden, klemmen of knellen.

5. Gevaarlijke stoffen
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zoals asbest, kan (op termijn) ernstige ziekten veroorzaken. Als werkgever bent u verplicht maatregelen te nemen om blootstelling aan dergelijke stoffen te voorkomen. Zo moet asbest altijd worden verwijderd voordat wordt begonnen met renovatie- of sloopwerkzaamheden. En deze risicovolle werkzaamheden mogen alleen worden verricht door een gecertificeerd bedrijf.

6. Fysieke belasting
Fysieke belasting, zoals tillen, duwen en knielen, is de belangrijkste veroorzaker van arbeidsongeschiktheid in de bouw. Als er onvoldoende maatregelen genomen worden, is de kans op langdurige of blijvende klachten, bijvoorbeeld rug-, schouder- en knieklachten, groot. Het nemen van passende maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers én werknemers.

 

Veilig werken

Stap vooruit! Verhoog je veiligheidsbewustzijn. Kies voor T.T.C.; de specialist in veiligheidsopleidingen. Bezoek onze site voor het cursusaanbod.