Kandidaten krijgen na afsluiting van het examen te zien welke vragen zij fout hebben beantwoord. Uiteraard kunnen er geen wijzigingen meer worden gemaakt. Er wordt niet aangegeven wat het juiste antwoord zou moeten zijn.
Dus kandidaten krijgen, naast de voorlopige uitslag, ook inzage in de foutief beantwoorde vragen.
Als ze een vraag aanklikken, zien ze wat ze hebben beantwoord en hoeveel punten ze voor deze vraag hebben behaald.
De examinator mag geen uitleg geven over de fout beantwoorde vragen.

Een hele verbetering !