Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)

Voor veel bedrijven is het een tijdrovende zaak of ontbreekt de capaciteit om blijvend te voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM).

Een goede organisatie van Veiligheid, Gezondheid en Milieu binnen een organisatie verminderd de kans op ongevallen, verhoogt de kwaliteit op de werkvloer en voorkomt milieu-incidenten. Een (ernstig) ongeval of een milieu-incident kan veel invloed hebben op de productie binnen het bedrijf. Daarnaast is er, naast discussie met uw verzekeringsmaatschappij, kans op imagoschade bij klanten, toeleveranciers en omwonenden.

T.T.C. levert advies en ondersteunt bedrijven op het gebied van VGM om blijvend te voldoen aan wet- en regelgeving.
Daarnaast helpen wij bij het opstellen en uitzetten van beleid binnen deze vakgebieden. Wij zorgen dat het bewustzijn binnen uw organisatie op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu naar een hoger niveau wordt getild.

 

Veilig werken aan wegen

Efficiënt werken met Taak Risico Analyses

Efficiënt werken met werkvergunningen

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie

Toolbox