Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om doeltreffende voorlichting en onderricht te organiseren. Je mag als werkgever zelf weten hoe je de voorlichting en opleiding invult. …

 

Een combinatie van mondelinge en schriftelijke voorlichting, praktisch onderricht en instructiekaarten bij werkplekken is aan te raden. Eenmalige voorlichting en instructie beklijven niet. Regelmatig opfrissen van de informatie bij de medewerkers is daarom van belang.
Er is veel aanbod in opleidingen en trainingen op het gebied van veiligheid. Het kan geen kwaad om kennis regelmatig op te frissen en aan te vullen met cursussen die nieuwe inzichten of methoden behandelen. Zo blijf je up-to-date.
Welke momenten en middelen je ook kiest: één middel is géén middel. Oftewel: herhaling is de beste leermeester. Veilig werken is iets dat je voortdurend op verschillende manieren onder de aandacht brengt.

 

Veilig werken
De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een handreiking gepubliceerd die helpt bij het groeien in arbeidsveiligheid. Een helpende hand bij het starten, doorgaan en doorgroeien naar een veilig werkende arbeidsorganisatie.

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/overige-publicaties/2021/handreiking-groeien-in-arbeidsveiligheid.pdf?la=nl&hash=37CA4D04FE970030029D1755CAA5B9E3