Veiligheidsopleidingen zijn zeer nuttig. Maar het materieel moet ook in orde zijn!

Overal waar risicovol werk wordt verricht, moet men een gedegen veiligheidsopleiding hebben genoten. Met een doordacht lesplan en men moet aantoonbaar zijn opgeleid (certificaat en evt. pasje).
Maar ook arbeidsmiddelen dienen deugdelijk te zijn!

Interessant artikel: Zorgplicht of ongelukkige samenloop van omstandigheden?