Ik moet een kopie identiteitsbewijs inleveren, maar dit mag toch niet van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)?

Het is ten behoeve van deelname aan een examen wel toegestaan om een kopie van het identiteitsbewijs op te vragen. Examencentra vragen de examenkandidaten om een kopie van hun ID-bewijs. Dit om op kantoor de gegevens van de kandidaat nogmaals te verifiëren. Het is belangrijk dat op het diploma de juiste gegevens van de kandidaat worden vermeld en met een kopie ID-bewijs kan men de gegevens nog eens verifiëren. Daarna wordt het vernietigd. De examenkandidaten mogen het BSN-nummer en de pasfoto onzichtbaar maken en ze mogen ook duidelijk op de kopie aangeven waarom de kopie is verstrekt, zodat er geen misbruik van de gegevens kan worden gemaakt.