In verband met de privacy vraagt T.T.C. niet langer om een kopie van een identiteitskaart, rijbewijs of paspoort. Het is dus van belang dat kandidaatgegevens volledig en juist worden aangeleverd.

Bij uitvoering van opdrachten hebben wij nodig:

  • Voorletter(s)
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats

(identiek aan ID-bewijs)

Deze gegevens hebben wij nodig voor de presentielijsten, de certificaten, de pasjes (en eventueel de PSL-stickers). T.T.C. bewaart deze gegevens met als doel om u tijdig te informeren als het certificaat bijna verloopt.

 

Foutieve gegevens kunnen er toe leiden dat kandidaten bij opdrachten of aan de poort geweigerd worden. Dit voorkomen we graag! Als er toch fouten op het verstrekte diploma staan, bedragen de kosten hiervoor € 25 per persoon om dit te herstellen. Deze kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.