Voorbereid zijn op risico’s

Bijvoorbeeld bij industriële reinigingswerkzaamheden kan gemakkelijk een omgeving ontstaan met gassen, dampen, nevels, fijnstoffen en/of rook die grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals verstikking en vergiftiging. Het gaat hier meestal om regulier werk en het is een geruststellende gedachte als uw medewerkers weten hoe zij met dergelijke situaties om moeten gaan. T.T.C. Training & Certificering zet voor de training Adembescherming B uitsluitend trainers in die in de praktijk hun sporen ruimschoots hebben verdiend.

Doelgroep
De training Onafhankelijke Adembescherming B is bestemd voor mensen die werken in een gezondheidsbedreigende atmosfeer en zich hiertegen beschermen met onafhankelijke adembeschermingsmiddelen (ademluchttoestellen en/of meerurenaansluiting aan flessenwagen of Life Support Unit).

Doel training Adembescherming
Het doel van deze training is om de kandidaten te leren hoe de risico’s van het werken in een gezondheidsbedreigende atmosfeer d.m.v. adembeschermingsmiddelen kunnen worden bestreden.

Inhoud van de training Adembescherming B
Tijdens de training komen onder andere aan bod:
Theorie
• Wettelijk kader, taken en verantwoordelijkheden;
• Principes van de menselijke ademhaling;
• Keuze adembeschermingsmiddelen;
• Afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsmiddelen;
• Gevaren bij het werken in besloten ruimten;
• Taken van de buitenwacht bij besloten ruimten;
• Communicatiemethoden;
• Beheersmaatregelen.

Praktijk
Het herkennen, controleren en correct gebruiken van ademluchttoestellen en meerurenaansluitingen, het daarmee afleggen van enkele oefenparkoersen, desinfecteren en onderhouden van de gelaatsmaskers. Desgewenst kunnen wij voor uw bedrijf specifieke praktijkoefeningen organiseren om lesdoelen specifiek voor uw bedrijf optimaal te behalen.

Toets, examen en/of certificering
Een schriftelijk examen maakt deel uit van deze training. Deelnemers die dit met goed gevolg afleggen, ontvangen een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Trainingsduur
Deze veiligheidstraining duurt minimaal 2 dagdelen, waarvan 1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk.

Vereisten
• Voldoende beheersing van de Nederlandse taal;
• Normale gezondheid;
• Medische geschiktheid: het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
(werkgever) dat de kandidaat een verklaring of aantekening heeft waaruit blijkt dat de
houder medisch geschikt is voor het werken met onafhankelijk adembescherming.
Deze keuring is geen ingangseis voor deelname aan deze opleiding.
• Minimaal 18 jaar oud;
• Deelnemers dienen geen belastende gezichtsbeharing te hebben.

Locatie
T.T.C. Trainingen verzorgt deze training graag bij u op locatie. Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger.

Kosten
Voor meer informatie over de cursus Adembescherming B of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.