Verplichting
BHV is verplicht voor werkgevers met één of meerdere medewerkers in dienst. Het aantal medewerkers binnen een bedrijf met een diploma BHV Basis is afhankelijk van de grootte van het bedrijf – hieronder vallen ook uitzend- en vakantiekrachten – en de risico’s die er zijn. Elke werkgever dient bij een calamiteit bedrijfshulpverlening te kunnen verlenen.

Doel BHV Basis
Na de basiscursus Bedrijfshulpverlening weet de cursist wat de drie basistaken van een bedrijfshulpverlener zijn en kan deze in de praktijk uitvoeren. De cursist leert tijdens de BHV Basiscursus zelfstandig te handelen en de juiste inschattingen te maken in de vervolghandelingen betreffende de drie basistaken.

Drie basistaken

  • Het verlenen van eerste hulp binnen drie minuten na de eerste melding.
  • Het bestrijden van een beginnende brand drie minuten na de eerste melding.
  • Het evacueren van personeel en bezoekers uit het bedrijf.

Doelgroep basistraining Bedrijfshulpverlening
De cursus BHV Basis is bestemd voor medewerkers van zowel bedrijven als instellingen die zijn aangewezen als verantwoordelijke bedrijfshulpverlener bij een ongeval, brand of een andere calamiteit. Deze medewerkers zijn nog niet in het bezit van het certificaat BHV Basis.

Inhoud cursus BHV Basis

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en bestrijden van een beginnende brand.
  • Het voorkomen en beperken van ongevallen.
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle aanwezigen in het pand.
  • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties.

Toets/examen

De examinering vindt plaats volgens NIBHV-richtlijnen. Beide lesdagen worden afgesloten met een examen.

Praktische informatie BHV Basis

T.T.C. Training & Certificering B.V. beschikt over het NIBHV-keurmerk (kenniscentrum voor de bedrijfshulpverlening in Nederland). Dit keurmerk staat voor garantie en voor kwaliteit.

Trainingsduur
2 dagen, waarvan 1 dag ‘Brand en Ontruiming’ (B&O) en 1 dag ‘Levensreddende Eerste Hulp’ (LEH)

Cursuslocatie
T.T.C. Trainingen verzorgt deze training in Hoogezand en/of in Groningen (deelnemers van diverse opdrachtgevers). Het is ook mogelijk om deze training bij u op locatie te verzorgen (vanaf minimaal 6 deelnemers).

Certificering
Kandidaten ontvangen het certificaat BHV Basis, wanneer zij beide examenonderdelen (B&O + LEH) met een voldoende hebben afgesloten.

Certificaten van het NIBHV hebben een geldigheidsduur van 1 jaar.

Benodigdheden

De opleiding omvat veel praktische vaardigheden, die een BHV-er moet beheersen. Wij adviseren onze deelnemers dan ook om gemakkelijke kleding te dragen.

Kosten
Neem voor meer informatie over de cursus BHV Basis vrijblijvend contact met ons op.