Een Taak Risico Analyse (ook wel TRA) dient uitgevoerd te worden wanneer de uit te voeren werkzaamheden niet tot de standaard werkzaamheden van uw medewerkers behoren, wanneer de werkplek extra gevaren met zich mee brengt of wanneer het werk zo complex is dat zich extra gevaren voor kunnen doen.

Doelgroep
De cursus ‘Efficiënt werken met Taak Risico Analyses’ is bestemd voor mensen die in het kader van veiligheid, gezondheid en/of milieu binnen de Arbo-wet en/of Milieuwetgeving risico’s moeten kunnen inschatten. Dit kan zijn voor o.a. werkvergunningen, VGM-plannen, RI&E’s en alle incidentele werkzaamheden. Het inschatten van deze risico’s bepaalt vervolgens of en zo ja, welke beheersmaatregelen genomen dienen te worden.

Doel
Het aanleren van kwalitatief juist, volledig, efficiënt en gestructureerd uitvoeren van TRA’s.

Inhoud van de training
Tijdens de training komen onder andere aan bod:

Theorie

  • De plaats van de TRA binnen de Arbo-wet en de Milieuwetgeving
  • Risicoklassen en benodigde beheersmaatregelen
  • Fine & Kinney methode
  • Werkvoorbereiding
  • Communicatievormen en -momenten
  • Evaluatie en documentatie

Praktijk
Oefenen in het maken van Taak Risico Analyses in concrete praktijksituaties, afgestemd op de werkzaamheden in uw bedrijf.

Toets, examen en/of certificering
Tijdens de training let de docent op de prestaties van de kandidaat tijdens het praktijkgedeelte. Deelnemers met voldoende TRA-vaardigheden ontvangen een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Trainingsduur
De training duurt 1 dag (2 dagdelen).

Aantal deelnemers
T.T.C. verzorgt deze training vanaf minimaal 6 deelnemers.

Cursuslocatie
T.T.C. Trainingen verzorgt deze training graag bij u op locatie. Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger.

Kosten
Voor meer informatie over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.