Volg herhalingstrainingen

Een BHV’er ben je 365 dagen van het jaar. Regelmatig dus oefenen om kennis en kunde op peil te houden!

De wet eist om aan te tonen dat het kennisniveau van bedrijfshulpverleners op niveau is en blijft. Het NIBHV en T.T.C. adviseren daarom jaarlijks een herhalingstraining om de competenties op peil te houden. Denk hierbij aan: reanimeren, AED-gebruik, brand blussen, alarmeren en evacueren.

Wanneer er een incident of calamiteit plaatsvindt, dan is het niet ondenkbaar dat er een onderzoek volgt. Het is niet uitgesloten dat bij dat onderzoek ook de bedrijfshulpverlening onder de loep wordt genomen. Dat is de reden waarom BHV-trainingen een jaar geldig zijn. Na dat jaar kan een opleider niet meer garanderen dat de bedrijfshulpverlener over kennis beschikt die up-to-date is en daarmee wordt dus door de werkgever niet meer voldaan aan de wettelijke verplichting.

Het is dus belangrijk dat een jaar na het behalen van een certificaat de cursist weer op training gaat om zijn kennis te actualiseren. De herhalingstraining duurt bij T.T.C. een hele dag (halve dag Levensreddende Eerste Hulp en een halve dag Brand & Ontruiming).

Doel BHV Herhaling

Tijdens de cursus BHV Herhaling worden de onderwerpen herhaald die tot de basistaken van de bedrijfshulpverlener worden gerekend. Daarnaast worden onderwerpen behandeld die inhoudelijk noodzakelijk zijn voor handhaving van het BHV-diploma. Tevens hebben cursisten gedurende de BHV Herhalingscursus de mogelijkheid om over situaties, die zij het afgelopen jaar hebben meegemaakt, vragen te stellen.

Doelgroep BHV Herhaling

De cursus BHV Herhaling is bestemd voor medewerkers die met goed gevolg de cursus BHV Basis hebben afgerond en van wie het certificaat niet ouder is dan 1 jaar en 3 maanden. Medewerkers die in het bezit zijn van het certificaat BHV Herhaling en bedrijfshulpverlening dienen te blijven verlenen, zijn wettelijk verplicht deze cursus jaarlijks te volgen.

Inhoud BHV Herhaling

• Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
• Het beperken en bestrijden van een beginnende brand;
• Het voorkomen en beperken van ongevallen;
• Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle aanwezigen in het pand;
• Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties.

Toets/examen

Gedurende de training beoordeelt de instructeur de vaardigheden (volgens NIBHV-richtlijnen). Bij voldoende inzet, ontvangt de cursist een certificaat.

Praktische informatie BHV Herhaling

T.T.C. Training & Certificering B.V. werkt volgens de NIBHV-richtlijnen (kenniscentrum voor de bedrijfshulpverlening in Nederland). Het NIBHV staat voor garantie en voor kwaliteit.

Trainingsduur
Deze training duurt 1 dag (8 uur), waarvan 1 dagdeel ‘Brand & Ontruiming’ (B&O) en 1 dagdeel ‘Levensreddende Eerste Hulp’ (LEH).

Locatie
T.T.C. Trainingen verzorgt deze training in Hoogezand. Het is ook mogelijk om deze training bij u op locatie te organiseren (vanaf minimaal 6 deelnemers).

Certificering
Gedurende de training beoordeelt de instructeur de vaardigheden. Bij voldoende inzet, ontvangt de cursist het certificaat.

Kosten
Neem voor meer informatie over de cursus BHV Herhaling vrijblijvend contact met ons op door te bellen naar (0598) 45 17 70 of door gebruik te maken van ons contactformulier.