Waarom deze cursus?
Het vastzetten van de lading is belangrijk voor het veilig transporteren van goederen. Het is van groot belang dat verantwoord wordt geladen zodat de lading niet gaat schuiven en er veilig en schadevrij vervoerd kan worden. Daarnaast wordt er door de overheden, vooral in Duitsland, steeds scherper op toegezien wanneer de lading niet goed vastgezet is. Er gelden hoge boetes voor het niet goed zekeren van de lading.

Doelgroep
Iedereen die verantwoordelijk is voor het veilig vastzetten en vervoeren van ladingen. Dus chauffeurs en expeditiemedewerkers. Maar deze training is ook geschikt voor leidinggevenden, om inzicht te krijgen in de problematiek waarmee hun werknemers in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen.

Doel van deze training
De training ‘Lading zekeren’ is gericht op het verkrijgen van kennis met betrekking tot het zekeren van de lading. Er wordt aandacht geschonken aan de mogelijke consequenties van het onvoldoende stuwen van lading, de krachten die kunnen optreden bij het vervoer en het gebruik van banden, kettingen en blokken.

Ook worden oplossingen aangereikt om de risico’s en daarmee de kosten door schade tot een minimum te beperken.

Inhoud van de training
In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wet- en regelgeving voor zekeren van de lading;
  • Gevolgen van het niet goed laden;
  • Verantwoordelijkheden van de partijen;
  • De krachten die spelen bij de het vervoeren van lading;
  • Methoden en principes van lading zekeren;
  • Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken, wrijvingsmateriaal;
  • Gebruik van eenvoudige tabellen om vast te stellen hoe de lading gezekerd dient te worden.


Praktische informatie
Trainingsduur   

De training duurt 1 dag (2 dagdelen).

Nascholing CCV
T.T.C. heeft deze training bij CCV laten registreren en telt daarom mee voor Code 95. Als u deelneemt aan deze cursus worden 7 punten bijgeschreven (indien van tevoren aangemeld).

Benodigdheden
PBM’s (werkkleding, -helm, -bril en –schoenen) + PSL-boekje + geldig paspoort of ID-kaart.

Aantal deelnemers
Voor groepen van gemiddeld 6 deelnemers.

Cursuslocatie   
T.T.C. Training & Certificering verzorgt deze training graag bij u op locatie.

Kosten   
Voor meer informatie over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.