Werken aan flensverbindingen

Nog niet bewust van de risico’s en de gevaren die het werken met lage druk flensverbindingen met zich meebrengt? T.T.C. Training & Certificering leert u op verantwoorde wijze flensverbindingen openen en sluiten met voorgeschreven moment en/of kracht in de bout.
Ons instituut is VOMI-erkend.

Doelgroep ‘Werken aan flensverbindingen’
De training is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn op een (petro-)chemisch bedrijfsterrein en die tijdens zijn werkzaamheden lage druk flensverbindingen opent en sluit.

Doel training
Op veilige en verantwoorde wijze flensverbindingen openen en sluiten.

Inhoud van de training
Aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden, een (mobiele) praktijkopstelling, PowerPoint presentatie e.d. wordt door onze docenten verdieping gegeven op de lesstof.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Theorie
• juiste wijze van voorbereiden van werkzaamheden aan flenzen;
• regels uit de Arbo-wet interpreteren;
• veiligheidsregels, werkvergunningen en interne regels;
• vaktechniek (flenzen en flensonderdelen, studbolts, pakkingen, montageonderdelen van pijpleidingen, equipment, appendages, gereedschap en meetmiddelen, werkwijze bij openen en sluiten van flensverbindingen).

Praktijk
• voorbereiding (veiligheidsregels, voorbereiding op het werken aan flenzen);
• uitvoering (werkhouding, gebruik apparatuur en gereedschap en meetmiddelen, demonteren, flenzen openen, pakkingen verwisselen, reinigen, uitlijnen, aanspannen);
• afronding (afronden en controleren).

Toets/examen
Het examen bestaat uit een schriftelijk- en praktijkexamen.

Praktische informatie
Trainingsduur

Afhankelijk van de certificering, is de trainingsduur 1 dag (2 dagdelen) tot 2 dagen (4 dagdelen).

Aantal deelnemers
T.T.C. verzorgt deze veiligheidsopleiding binnen uw bedrijf voor minimaal 5 mensen van uw bedrijf.

Cursuslocatie
Deze veiligheidsopleiding verzorgt T.T.C. Trainingen bij u op locatie. Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger.

Certificering
Een ARBO-/T.T.C.-certificaat wordt verstrekt na voldoende resultaat en heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. De training wordt (zo veel mogelijk) verzorgd volgens uitvoeringsvoorschriften SSVV (code ‘H-WFPr-PC-0111’) en VOMI ‘M-TT-VOMI-0113’.

Benodigdheden
Deelnemers dienen te zorgen voor:
• PBM’s (werkkleding, -schoenen, -handschoenen, veiligheidsbril en -helm)
• geldig identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort)
Door opdrachtgever te verzorgen:
• theorieruimte (beamer);
• praktijkruimte op begane grond (het behoort tot de mogelijkheden dat T.T.C. flensbomen meeneemt);
• gekeurde gereedschappen;
• pakkingen;
• evt. lunch.

Kosten
Voor meer informatie over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.