Elke werkgever met meer dan 25 medewerkers is verplicht ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. In een bedrijf of organisatie met minder dan 25 medewerkers mag de werkgever zelf deze taak op zich nemen.

Doelgroep
De cursus Preventiemedewerker is bestemd voor alle medewerkers die deze functie gaan invullen. Bij kleinere bedrijven (<15 medewerkers) kan deze functie worden uitgevoerd door de eigenaar. Ook voor deze eigenaren is deze cursus erg zinvol.

Doel
De preventiemedewerker is iemand die de werkgever helpt bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de organisatie, waarbij het accent ligt op het voorkomen dat mensen uitvallen door ongevallen of ziekte. Het doel van deze cursus is deze nieuwe functionaris voldoende overzicht, inzicht en kennis aan te reiken om deze verantwoordelijkheid efficiënt en doeltreffend te kunnen vervullen.

Inhoud van deze training
Aan de hand van praktijkvoorbeelden, filmmateriaal e.d. wordt door onze docenten verdieping gegeven aan de lesstof. In de cursus is ruimte voor bedrijfsspecifieke vragen. De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

  • Functie van de preventiemedewerker
  • Wet- en regelgeving
  • Aansprakelijkheid
  • Arbomanagement
  • Werkplekken
  • Verzuimbeleid
  • Sociale vaardigheden

Trainingsduur
Deze training duurt circa 8 uren.

Maatwerk
Omdat T.T.C. deze training bij u op locatie verzorgt, besteedt de instructeur extra aandacht aan uw bedrijf.

Kosten
Bel (0598) 45 17 70 of maak gebruik van ons contactformulier voor informatie.