De cursus Werken aan flensverbindingen volgens protocol (flensmonteur cursus) is voor werknemers die moeten werken aan flensverbindingen volgens het protocol van de NEN-EN-1591. Dit is een risicovolle taak en dient nauwkeurig volgens dit protocol te worden uitgevoerd.
Wij bieden deze training aan op locatie in heel Nederland, waaronder Amsterdam, Den Haag, Maastricht, Zwolle, Amersfoort, Utrecht, Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven.

Flensmonteur cursus
Na de cursus flensmonteur is de cursist in staat op een veilige en geborgde wijze flensverbindingen te openen en te sluiten met een gespecificeerd aanhaalmoment.

Werken aan flensverbindingen
De training Werken aan flensverbindingen is bestemd voor medewerkers in de industrie die belast zijn met het openen en sluiten van flensverbindingen volgens het hiervoor geldende protocol. De cursus bestaat o.a. uit:

Theorie
• juiste wijze van voorbereiden van werkzaamheden aan flenzen;
• regels uit de Arbo-wet interpreteren;
• veiligheidsregels, werkvergunningen en interne regels;
• vaktechniek (flenzen en flensonderdelen, studbolts, pakkingen, montageonderdelen van pijpleidingen, equipment, appendages, gereedschap en meetmiddelen, werkwijze bij openen en sluiten van flensverbindingen).

Praktijk
• voorbereiding (veiligheidsregels, voorbereiding op het werken aan flenzen);
• uitvoering (werkhouding, gebruik apparatuur en gereedschap en meetmiddelen, demonteren, flenzen openen, pakkingen verwisselen, reinigen, uitlijnen, aanspannen) ;
• afronding (afronden en controleren).

Toets/examen

Het examen bestaat uit een schriftelijk- en een praktijkexamen.

Praktische informatie

Trainingsduur
Afhankelijk van de certificering, is de trainingsduur 1 dag (2 dagdelen) tot 2 dagen (4 dagdelen).
Minimale opleidingsduur exclusief examen voor een herhalingstraining: 1,5 dagdeel.
Minimale opleidingsduur exclusief examen voor beginners: 3 dagdelen.

Aantal deelnemers
T.T.C. verzorgt deze veiligheidsopleiding binnen uw bedrijf voor minimaal 5 mensen van uw onderneming.

Cursuslocatie
Wij bieden bedrijven de mogelijkheid om hun werknemers de training op hun eigen locatie te laten volgen. Dit kan in heel Nederland, waaronder Zwolle, Amersfoort, Utrecht, Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven. Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger.

Certificering
Een ARBO-/T.T.C.-certificaat ‘Werken aan flensverbindingen volgens protocol’ (volgens Arbowet artikel 8 ‘Voorlichting en onderricht’) wordt verstrekt na voldoende resultaat en heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. De training wordt (zo veel mogelijk) verzorgd volgens uitvoeringsvoorschriften SSVV (code ‘H-WFPr-PC-0111’) en VOMI ‘M-TT-VOMI-0113’.

Benodigdheden
Deelnemers dienen te zorgen voor:
• PBM’s (werkkleding, -schoenen, -handschoenen, veiligheidsbril en -helm)
• geldig identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort)
Door opdrachtgever te verzorgen:
• theorieruimte (beamer);
• praktijkruimte op begane grond (het behoort tot de mogelijkheden dat T.T.C. flensbomen meeneemt);
• gekeurde gereedschappen;
• pakkingen;
• evt. lunch.

Kosten
Voor meer informatie over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.

Advies

Het certificaat ‘Werken aan Flensverbindingen volgens Protocol’ is ‘hoger’ dan het certificaat ‘Werken aan flensverbindingen’. Indien een kandidaat voldoende capaciteiten heeft adviseert T.T.C. de cursus ‘Werken aan flensverbindingen volgens protocol’ te volgen. Dan mag hij/zij ook met momentsleutels werken en is dan breder inzetbaar.