Het werken aan riolen is werken op of in één van de meest risicovolle werkomgevingen! Behalve ‘vies’ kunnen veel omstandigheden onverwacht veranderen. Werknemers dienen rekening te houden met onder andere zuurstofproblemen, vergiftigingsgevaar, explosiegevaar, elektrocutiegevaar, valgevaar, verdrinkingsgevaar, besmettingsgevaar, instortingsgevaar en chemische gevaren . En redding uit een riool is heel moeilijk.
De Arbowet legt op dat bij risicovol werk de werknemers afdoende worden geschoold. De ‘Vereniging Afvalbedrijven’ heeft een onderafdeling ‘Rioolbeheer’. Die heeft, aan de hand van de A.I.-bladen en de geldende normen, het voorschrift ‘Veilig werken in riolen’ opgesteld. Dit voorschrift is de basis van de Arbo-catalogus ‘Veilig werken aan riolen’ en ook de leidraad in deze training Veilig werken aan riolen´.

Doelgroep training
De doelgroep voor de cursus Veilig werken aan riolen bestaat uit alle soorten rioolwerkers en RWZI-werkers (rioolwaterzuiveringsinstallatie). En ook voor hun leidinggevenden, toezichthouders en vergunningverstrekkers.
In een rioleringsomgeving hebben werknemers te maken met verraderlijke omstandigheden voor wat betreft zuurstof, vergif, ziekteverwekkers en explosiegevaar en meer. Daarbij hebben werknemers in een rioolstelsel ook nog eens te maken met de risico’s voor het werken nabij wegen. De doelstelling van deze training is om werknemers te leren omgaan met deze risico’s en de bijbehorende beheersmaatregelen.

Inhoud van deze training
Tijdens de training komen onder andere aan bod:

Theorie
• Risico’s en beheersmaatregelen voor besloten ruimten;
• Risico’s en beheersmaatregelen voor ziekteverwekkers;
• Risico’s en beheersmaatregelen voor het werken nabij wegen;
• Werkvoorbereiding;
• PBM’s;
• Werkvergunningen;
• Procedures bij calamiteiten.

Praktijk
Oefenen in het daadwerkelijk werken in rioolstelsels of aan riolen zoals dat in uw bedrijf plaatsvindt.

Toets/examen
Gedurende de cursus ‘Veilig werken aan riolen’ let de docent op de prestaties van de kandidaat tijdens het praktijkgedeelte. Van het theoriegedeelte wordt een examen afgenomen. Cursisten met een positief resultaat, ontvangen een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Praktische informatie

Trainingsduur
Deze training duurt minimaal 1 dag (2 dagdelen), afhankelijk van uw situatie kan ook zo nodig een tweedaagse training worden gegeven.

Aantal deelnemers
T.T.C. verzorgt deze veiligheidsopleiding binnen uw bedrijf (voor minimaal 5 mensen van uw onderneming).

Cursuslocatie
T.T.C. Trainingen verzorgt deze training graag bij u op locatie. Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger.

Certificering
De training ‘Veilig werken aan riolen’ wordt uitgevoerd conform de eind- en toetstermen en toetsmatrijzen die werden vastgesteld op basis van het uitvoeringsbesluit van de Vereniging Afvalbedrijven Afdeling Rioolbeheer.

Benodigdheden
Deelnemers dienen te zorgen voor:
• PBM’s (werkkleding, -schoenen/-laarzen, -handschoenen, veiligheidsbril en -helm)
• Reflecterende bovenkleding (jas, vest, o.i.d.)
• geldig identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort)
Door opdrachtgever te verzorgen:
• theorieruimte (beamer);
• praktijkruimte;
• 3-poot met valbeveiliging + lier;
• gasmeettoestellen (incl. handleidingen op papier);
• bereikbare rioolput;
• pylonen
• evt. lunch.

Kosten
Voor meer informatie over de cursus veilig werken aan riolen of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.