Aan machinisten worden hoge eisen gesteld als het gaat om veilig werken met de hydraulische graafmachine. Daarom is het belangrijk dat medewerkers voldoen aan de meest recente veiligheidseisen. Voor machinisten die met een hydraulische graafmachine werkzaamheden verrichten, is het bezit van een veiligheidspas verplicht. In deze training staan veilig en verantwoord werken met de hydraulische graafmachine centraal voor onervaren cursisten met machinekennis.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor graafmachinisten die zo nu en dan of continu de graafmachine bedienen of willen gaan bedienen.

Doel
De deelnemer is na deze training in staat om veilig om te gaan met een hydraulische graafmachine. Er kan dagelijks onderhoud worden uitgevoerd en globaal eventuele mankementen worden geconstateerd. Extra aandacht voor veiligheid en gezondheid binnen de normen van de Arbo-wet en aandacht voor het milieu zoals dat beschreven staat in de Milieuwetgeving. Veiligheid en efficiëntie zijn hierin de belangrijkste onderwerpen.

Inhoud van de training
Tijdens de training komen onder andere aan bod:

Theorie

  • Veiligheid en gezondheid volgens de normen van de Arbo-wet;
  • Techniek, dieselmotor en hydraulisch systeem;
  • Opbouw van de hydraulische graafmachine;
  • Inspectie en onderhoud van de hydraulische graafmachine;
  • Veilig hijsen met de hydraulische graafmachine.

Praktijk
Onder meer: rijden met de hydraulische graafmachine, alle bedieningsfuncties van de hydraulische graafmachine, de hydraulische graafmachine veilig en beheerst kunnen bedienen, graven/storten/vullen/sorteren/hijsen, correct achterlaten van de hydraulische graafmachine.

Praktische informatie

Trainingsduur
De training ‘Veilig werken met hydraulische graafmachines’ bestaat uit 2 dagdelen. Daarvan is 1 dagdeel theorie en 1 hele dag praktijk, inclusief examen.

Toets, examen en/of certificering
Aan het einde van de training vindt een examen plaats, waarbij zowel de theorie als de praktijk wordt getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat het certificaat ‘Veilig werken met hydraulische graafmachines’. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Na die 5 jaar kan T.T.C. Training & Certificering een opfristraining voor u verzorgen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een nieuw certificaat.

Benodigdheden
PBM’s (werkkleding, -helm, -bril en –schoenen) + PSL-boekje + geldig paspoort of ID-kaart

Aantal deelnemers
T.T.C. verzorgt deze veiligheidsopleiding binnen uw bedrijf voor minimaal 5 mensen van uw onderneming.

Cursuslocatie   
T.T.C. Training & Certificering verzorgt deze training graag bij de klant op locatie.

Kosten   
Voor meer informatie over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.