Bij werken met verhoogd risico is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt en voorwaarden worden vastgelegd tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partij. In de werkvergunning wordt toestemming gegeven aan de uitvoerende partij, om de aangevraagde werkzaamheden onder de vastgelegde voorwaarden uit te voeren. De werkvergunning is wettelijk niet verplicht, maar de meeste opdrachtgevers in de industrie leggen het werken met werkvergunningen op aan hun medewerkers en (onder)aannemers.

Doelgroep
De training ‘Efficiënt werken met werkvergunningen’ is bestemd voor mensen die betrokken zijn bij het werken volgens het veiligheidsprotocol ‘werkvergunningen’. Zowel de zgn. aanvragers als de verstrekkers als de houders van deze werkvergunningen en ook de mensen die toezicht op de werkzaamheden houden maken deel uit van de doelgroep van deze training.

Doel
Het op de juiste manier werken met werkvergunningen zodat de door dit protocol beoogde veiligheidsniveau effectief en controleerbaar wordt behaald.

Inhoud van de training
Tijdens de training komen onder andere aan bod:

Theorie

  • De plaats van de werkvergunning binnen de Arbo-wet
  • Risico’s en benodigde beheersmaatregelen
  • Fine & Kinney methode
  • Taak Risico Analyse
  • Soorten werkvergunningen
  • Naslagwerken v.w.b. risico’s en beheersmaatregelen
  • Geldigheid en bewaarplichten

Praktijk
Oefenen in het maken van werkvergunningen in concrete praktijksituaties, afgestemd op de werkzaamheden in uw bedrijf.

Toets, examen en/of certificering
Tijdens de training let de docent op de prestaties van de kandidaat tijdens het praktijkgedeelte. Deelnemers die deze met goed gevolg afleggen, ontvangen een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Trainingsduur
De training duurt 1 dag (2 dagdelen).

Aantal deelnemers
Om de kwaliteit van deze training te kunnen waarborgen, starten we vanaf 6 deelnemers.

Cursuslocatie
T.T.C. Trainingen verzorgt deze training graag bij u op locatie. Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger.

Kosten
Voor meer informatie over de cursus ‘Efficiënt werken met werkvergunningen’ of over maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.