De training ‘Veilig werken met een vorkheftruck’ vult volledig de verplichting in vanuit de Arbowet (art. 8) om werknemers voor risicovol werk voldoende te scholen. Regelmatig berichten de media dat heftruckopleidingen te kort schieten in kwaliteit. Onze trainingen worden uitgevoerd conform de eind- en toetstermen en toetsmatrijzen van de SOG. Met dit vorkheftruckcertificaat voldoen uw bedrijf en de heftruckbestuurder te allen tijde aan alle wettelijk gestelde voorschriften.

Doel training
Het doel van de training ‘Veilig werken met een vorkheftruck’ is dat de cursist na afloop weet hoe hij/zij veilig volgens wet- en regelgeving met een vorkheftruck kan werken. De training ‘Veilig werken met een vorkheftruck’ is bestemd voor alle medewerkers die een vorkheftruck bedienen. Deze training is ook geschikt als opfristraining.

Inhoud van de training

Tijdens de veiligheidstraining komen onder andere aan bod:

Theorie
•    De vorkheftruck binnen de Arbowet en de Wegenverkeerswet;
•    Vaktaal en specifieke begrippen;
•    Specifieke aspecten van de vorkheftruck en het bepalen van de stabiliteit;
•    Veilig rijden met de vorkheftruck, intern en op de openbare weg;
•    Andere interne transportvoertuigen naast de vorkheftruck;
•    Transportroutes en magazijnbegrippen.

Praktijk
•    Dagelijkse controle voor gebruik;
•    Bediening en besturing vorkheftruck;
•    Koud stapelen, pallet- en inrijstellingen;
•    Laden en lossen van containers en trailers;
•    Onderhoud batterij en motor;
•    Bewustwording van gevaren en risico’s.

Toets/examen
Een schriftelijk examen maakt deel uit van deze training. Gedurende de training beoordeelt de instructeur de vaardigheden. Bij voldoende inzet, ontvangt de cursist het certificaat.

Praktische informatie

Trainingsduur

Minimaal 2 dagdelen, waarvan 1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk.

Aantal deelnemers
T.T.C. verzorgt deze veiligheidsopleiding binnen uw bedrijf voor minimaal 5 mensen van uw onderneming.

Cursuslocatie
Wij bieden bedrijven de mogelijkheid om hun werknemers de training op hun eigen locatie te laten volgen. Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger.

Certificering
Een T.T.C.-certificaat ‘Veilig werken met een vorkheftruck’ (volgens Arbowet artikel 8 ‘Voorlichting en onderricht’) wordt verstrekt na voldoende resultaat en heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. De training wordt (zo veel mogelijk) verzorgd volgens uitvoeringsvoorschriften SSVV.

Benodigdheden
Deelnemers dienen te zorgen voor:
• PBM’s (werkkleding, -schoenen, -handschoenen, veiligheidsbril en -helm)
• geldig identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort)
Door opdrachtgever te verzorgen:
• theorieruimte (beamer);
• praktijkruimte (ook in verband met parcours rijden);
• vorkheftruck(s);
• pylonen;
• evt. lunch.

Code 95
T.T.C. heeft deze training bij CCV laten registreren en telt daarom mee voor Code 95. Als u deelneemt aan deze cursus worden 7 punten bijgeschreven (indien van tevoren aangemeld).

Kosten
Voor meer informatie over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.