Anticiperen op risico’s

De training ‘Werken in besloten ruimten (Mangatwacht)’ is voor werknemers die ingezet worden als buitenwacht, ook wel veiligheidswacht, wachtsman of mangat wacht genoemd. De functie van mangatwacht bij besloten ruimten wordt vaak sterk onderschat. En zolang de werkzaamheden in de besloten ruimte volgens plan verlopen, lijkt het ook een goed uitvoerbare functie. Maar bij calamiteiten in de besloten ruimte, moet de mangatwacht de crisismanager zijn die zorgt voor optimale hulpverlening. En een goed functionerende veiligheidswacht heeft trouwens al voor aanvang van de werkzaamheden preventief zoveel mogelijk risico’s al uitgesloten.

Doel training
Na de training ‘Werken als buitenwacht (Mangatwacht)’ kan de kandidaat alle handelingen en beheersmaatregelen toepassen die noodzakelijk zijn voor het veilig en gezond werken in besloten ruimten. De kandidaat weet hoe veilig toezicht gehouden kan worden bij een besloten ruimten en hoe gehandeld dient te worden in een noodsituatie. De cursist weet volgens de geldende norm van SSVV/SOG met deze risico’s om te gaan.

Doelgroep
Deze training is bestemd voor medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte. Ook is de training geschikt voor leidinggevenden, toezichthouders en verstrekkers van werkvergunningen.

Inhoud van de training
De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

Theorie

 • Algemeen (basisbegrippen);
 • Wetgeving (Arbowet);
 • Veiligheid (algemene veiligheids- en milieuregels, specifieke risico’s, communicatie, maatregelen om veilig te werken, werkvergunning, alarmsituatie).

Praktijk

Uitvoeren van een examenopdracht waarbij de kandidaat een figurant moet laten werken in een besloten ruimte. Tijdens deze examenopdracht zijn er een aantal voorvallen waarop de kandidaat juist moet anticiperen dan wel reageren. Desgewenst kunnen wij specifieke bedrijfsoefeningen organiseren die overeenkomen met de praktijksituatie(s) binnen uw bedrijf. Indien geen praktijksituatie voor handen is, kan ervoor worden gekozen om een Taak Risico Analyse voor werken in besloten ruimten te laten maken. Op deze manier krijgen de medewerkers een beter besef van de gevaren en de benodigde beheersmaatregelen.

Toets/examen

Het theoriegedeelte wordt afgesloten met een schriftelijke toets. De deelnemer moet tijdens het praktijkdeel een door de instructeur gegeven opdracht uitvoeren (proef van bekwaamheid). Als beide met goed gevolg zijn afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat.

Praktische informatie

Trainingsduur

Deze veiligheidsopleiding duurt minimaal 2 dagdelen, waarvan 1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk.

Cursuslocatie

T.T.C. Trainingen verzorgt deze training bij u op locatie. Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger. Dit is financieel aantrekkelijk vanaf een bepaald aantal personen en heeft als voordeel dat:

 • de cursusinhoud flexibel is;
 • de lesstof wordt afgestemd op de klant;
 • de deelnemers hoeven niet te reizen; dit scheelt reistijd en reiskosten;
 • een incompany-cursus vaak goedkoper is dan een externe cursus;
 • vaak verbetert een interne training de samenwerking binnen het bedrijf.

Certificering

Een T.T.C.-certificaat ‘Mangatwacht’ (volgens Arbowet artikel 8 ‘Voorlichting en onderricht’) wordt verstrekt na voldoende resultaat en heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. De training wordt (zo veel mogelijk) verzorgd volgens uitvoeringsvoorschriften SSVV Opleidingengids (SOG).

Benodigdheden

Deelnemers dienen te zorgen voor:

 • PBM’s (werkkleding, -schoenen, -handschoenen, veiligheidsbril en -helm)
 • geldig identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort)
 • eigen gasmeetapparatuur meeneemt (inclusief gebruikershandleiding op papier).

Door opdrachtgever te verzorgen:

 • theorieruimte (beamer);
 • oefenlocatie met minimaal een betreedbare besloten ruimte met
 • een mangat van 60 cm diameter (bijv. tankwagen, tank, silo, drukvacuümwagen, kruipruimte of rioolput).
 • verzamelplaats (waar examenkandidaten zich VOOR het examen verzamelen)
 • verzamelplaats (waar examenkandidaten zich NA het examen verzamelen)
 • windrichtingsaanduiding
 • iemand die kan figureren als betreder (medekandidaten mogen niet worden ingezet als figurant in het scenario).

Kosten

Voor meer informatie over deze cursus of voor een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen met ons team.