Veilig werken
Elk jaar komen er vele duizenden tonnen schadelijke stoffen in de atmosfeer terecht via flenslekkages. Vaak wordt bij het sluiten van een verbinding de pakking beschadigd (door ondeskundige montage). Hierdoor ontstaat diffuse lekkage. T.T.C. leert uw medewerkers vooral op veilige manier een flensverbinding te openen en/of te sluiten.

Doel training
Na deze training weet de cursist op een verantwoorde wijze flensverbindingen te openen en te sluiten met voorgeschreven moment en/of kracht in de bout.

Doelgroep
De training ‘Werken aan flensverbindingen volgens protocol met Torque en Tensioning apparatuur’ is bestemd voor werknemers die moeten werken aan flensverbindingen met Torque en Tensioning apparatuur. Het uitvoeren van deze taak is risicovol en dient volgens de wettelijk gestelde veiligheidsvoorschriften te geschieden.

Inhoud van deze training

Tijdens de veiligheidstraining komen onder andere aan bod:

Theorie
• Basisbegrippen;
• Arbowet;
• Veiligheidsregels en specifieke risico’s;
• Equipment en aanverwante onderdelen;
• Werking van ‘tensioning’ en ‘torquen’;
• Methode en gebruik van torque- en tensioning equipment.

Praktijk
• Veiligheidsregels;
• Voorbereiding op het torquen en tensionen;
• Werkhouding;
• Gebruik gereedschap en meetmiddelen;
• Aanspannen (torquen);
• Aanspannen (tensionen 50% methode).

 

Praktische informatie

Trainingsduur
Afhankelijk van de certificering, is de trainingsduur 1 dag (2 dagdelen) tot 2 dagen (4 dagdelen).
Minimale opleidingsduur exclusief examen voor een herhalingstraining: 1,5 dagdeel.
Minimale opleidingsduur exclusief examen voor beginners: 2 dagdelen.

Cursuslocatie
Wij bieden bedrijven de mogelijkheid om hun werknemers de training op hun eigen locatie te laten volgen. Bent u gevestigd in Zwolle, Amersfoort, Utrecht, Rotterdam, Alkmaar of Eindhoven? Geen probleem voor T.T.C. Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger.

Aantal deelnemers
T.T.C. verzorgt deze veiligheidsopleiding binnen uw bedrijf voor minimaal 5 en maximaal 8 cursisten van uw bedrijf.

Certificering
Op basis van de norm NEN-EN 1591-4 en de eind- en toetstermen en toetsmatrijzen van de SSVV Opleidingengids (SOG) ‘Veilig werken aan flensverbindingen volgens protocol’ onder de code ‘H-WFPr-PC-0111’ en VOMI ‘M-TT-VOMI-0113’. Dit ARBO/T.T.C.-certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. Tijdens de training wordt gebruikgemaakt van Hytorc-apparatuur.

Ingangseisen
• kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn;
• VCA-diploma (Basisveiligheid of VOL);
• certificaat ‘Werken aan flensverbindingen volgens protocol’ (H-WFPr-PC-0111)

Benodigdheden
Deelnemers dienen te zorgen voor:
• PBM’s (werkkleding, -schoenen, -handschoenen, veiligheidsbril en -helm)
• geldig identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort)
Door opdrachtgever te verzorgen:
• theorieruimte (beamer);
• praktijkruimte op begane grond (het behoort tot de mogelijkheden dat T.T.C. flensbomen meeneemt);
• gekeurde gereedschappen;
• T&T-apparatuur;
• compressor;
• evt. lunch.

Kosten
Voor meer informatie over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.