Hoogwerker certificaat
Wilt u uw hoogwerkercertificaat behalen? T.T.C. verzorgt de training ‘Veilig werken met een hoogwerker’. Bij ongeveer 80% van de ongevallen met hoogwerkers is de oorzaak foutief of onveilig handelen door de bediener/gebruiker. Daarom is het belangrijk dat ook medewerkers die incidenteel belast zijn met het bedienen van een hoogwerker deugdelijk worden opgeleid. Bij T.T.C. Trainingen kunt u uw hoogwerker certificaat behalen.

Veilig werken met een hoogwerker
Iemand die de risico’s begrijpt, kan ook in moeilijke situaties de juiste beslissing nemen om verantwoord te werken. Het hoofddoel van de training is dan ook het veilig kunnen werken met de diverse hoogwerkers.

Doelgroep
Medewerkers die (incidenteel) belast zijn of worden met het werken/manoeuvreren met een hoogwerker.

Inhoud van de training
De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

Theorie
• Algemeen (basisbegrippen);
• Wetgeving (Arbo wet);
• Veiligheid (algemene veiligheidsregels, specifieke risico’s);
• Vak- en voertuigtechniek (bediening).

Praktijk
• Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest vanaf chassis, functietest vanaf werkplatform);
• Uitvoering (rijden, opstellen, heffen en dalen, parkeren en afsluiten, veiligheidsgedrag).

Toets/examen
Een schriftelijk examen maakt deel uit van deze training. Gedurende de training beoordeelt de instructeur de vaardigheden. Bij voldoende inzet, ontvangt de cursist het certificaat.

Praktische informatie

Trainingsduur
Minimaal 2 dagdelen, waarvan 1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk.

Aantal deelnemers
T.T.C. verzorgt deze veiligheidsopleiding binnen uw bedrijf voor minimaal 5 mensen van uw bedrijf.

Cursuslocatie
T.T.C. Trainingen verzorgt deze training graag bij u op locatie. Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger.

Certificering
Een T.T.C.-certificaat ‘Veilig werken met een hoogwerker’ (volgens Arbowet artikel 8 ‘Voorlichting en onderricht’) wordt verstrekt na voldoende resultaat en heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. De training wordt (zo veel mogelijk) verzorgd volgens uitvoeringsvoorschriften SSVV Opleidingengids (SOG).

Varianten
T.T.C. kan trainingen verzorgen met diverse soorten hoogwerkers. Hierbij kunt u denken aan:
• cat. 1B: Werken met een statische boom hoogwerker;
• cat. 3A: Werken met een mobiele verticale hoogwerker;
• cat. 3B: Werken met een mobiele boom hoogwerker.

Benodigdheden
Deelnemers dienen te zorgen voor:
• PBM’s (werkkleding, -schoenen, -handschoenen, veiligheidsbril en -helm)
• geldig identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort)
Door opdrachtgever te verzorgen:
• theorieruimte (beamer);
• praktijkruimte (ook in verband met parcours rijden);
• hoogwerker(s);
• pylonen;
• evt. lunch.

Kosten
Voor meer informatie over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.