De SSVV/SOG-opleiding H-WIF-PC-0707 ‘Werken met twin ferrule fittingen’ is een leveranciers onafhankelijke training. In deze training wordt de montage van twin ferrule fittingen van Swagelok, Hoke (Gyrolok) en Parker (A-lok) behandeld.

Doelgroep
De training ‘Werken met twin ferrule fittingen’ is bedoeld voor personen die bijvoorbeeld in (petro) chemische bedrijven, energiecentrales, energiewinning en scheepvaart twin ferrule fittingen dienen te (her)monteren.

Doel training
Tijdens de cursus leren de deelnemers twin ferrule fittingen op de juiste wijze te monteren en de verschillende types en merken fittingen te herkennen om te voorkomen dat onderdelen door elkaar worden gebruikt. Dit is een groot veiligheidsrisico en dient zorgvuldig te worden voorkomen. Het onderscheiden van de verschillende producten wordt de kandidaten aangeleerd met een herkenningsopdracht.

Inhoud van de training

De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

Theorie

  • Algemeen (basisbegrippen);
  • wetgeving (Arbowet);
  • Veiligheid (algemene veiligheidsregels en specifieke risico’s);
  • Vaktechniek (twin ferrule fittingen, monteren van fittingen, afdichting).

Praktijk

  • Algemeen (veiligheidsregels);
  • Uitvoering; koppelen van drie tubing buigstukken (voorbereiding, koppelen en controleren van tubing buigstukken);
  • Uitvoering; selecteren van twin ferrule fittingen (gemonteerde en niet gemonteerde twin ferrule fittingen selecteren).

Toets/examen
Zowel het theorie- als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

Praktische informatie

Trainingsduur
Afhankelijk van de certificering, is de trainingsduur 1 dag (2 dagdelen) tot 2 dagen (4 dagdelen).

Aantal deelnemers
T.T.C. verzorgt deze veiligheidsopleiding binnen uw bedrijf voor minimaal 5 en maximaal 8 cursisten van uw onderneming.

Cursuslocatie
Wij bieden bedrijven de mogelijkheid om hun werknemers de training op hun eigen locatie te laten volgen. Dit kan in heel Nederland, waaronder Zwolle, Amersfoort, Utrecht, Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven. Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger.

Certificering
Een ARBO-/T.T.C.-certificaat ‘Werken met twin ferrule fittingen’ (volgens Arbowet artikel 8 ‘Voorlichting en onderricht’) wordt verstrekt na voldoende resultaat en heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. De training wordt (zo veel mogelijk) verzorgd volgens uitvoeringsvoorschriften SSVV Opleidingengids (SOG).

Benodigdheden
Deelnemers dienen te zorgen voor:
• PBM’s (werkkleding, -schoenen, -handschoenen, veiligheidsbril en -helm)
• geldig identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort)
Door opdrachtgever te verzorgen:
• theorieruimte (beamer);
• praktijkruimte (begane grond);
• gekeurde gereedschappen;
• minimaal 5 werkbanken + bankschroeven
• pylonen;
• evt. lunch.

Kosten
Voor meer informatie over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.