Hoge slagingspercentage

VCA Basisveiligheid legt de Arbowet en –regelgeving uit. Jaarlijks komen in Nederland ongeveer 100 werknemers om door ongevallen op het werk. En lopen ruim 1.000 mensen blijvend letsel op. Vallen van hoogte, werken in besloten ruimten, werken met machines, elektriciteit en brand zijn belangrijke oorzaken. Verder krijgen veel werknemers te maken met gezondheidsschade. Door gevaarlijke stoffen, lawaai of lichaamsbelasting. Deze cursus leert u de beheersmaatregelen tegen deze risico’s. Met het diploma VCA Basisveiligheid toont u aan dat u beschikt over voldoende basiskennis van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu).

Een aanzienlijk percentage van de deelnemers zakt voor het examen VCA Basisveiligheid. Door een optimale planning, uitgekiende didactiek, een goed doordacht lesplan en vakdocenten hebben wij bij T.T.C. een hoog slagingspercentage onder de deelnemers aan het VCA basisexamen. Deze training is ook voor wat de minder gemakkelijk lerende mensen.

De cursus VCA Basisveiligheid is te volgen bij ons opleidingsinstituut. Wij kunnen deze cursus ook aanbieden op uw locatie in Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel (maar uiteraard ook door heel Nederland).

Een belangrijk doel van de cursus VCA basis is dat de deelnemer slaagt voor het examen. Na de cursus VCA Basisveiligheid is de cursist bewust van de (verborgen) risico’s tijdens het werken op een bouwplaats of een terrein met potentieel gevaarlijke situaties. Ook weet de cursist hoe hij/zij in gevaarlijke situaties zo veilig mogelijk dient te handelen.

Doelgroep
De VCA Basisveiligheid cursus is bestemd voor alle operationele medewerkers van bedrijven in de industrie en bouwnijverheid. Belangrijk: T.T.C. Trainingen & Opleidingen B.V. heeft deze training bij CCV laten registreren en telt daarom mee voor Code 95. Als u deelneemt aan de cursus VCA basis worden 7 punten bijgeschreven (indien van tevoren aangemeld).

Inhoud van deze training
• Wet- en regelgeving;
• Risico’s en aanpak;
• Ongevallen en noodsituaties;
• Gevaarlijke stoffen;
• Brand en explosies;
• Gereedschappen en machines;
• Elektriciteit en straling;
• Hijsen en heffen;
• Werken op hoogte;
• Risicovolle werkzaamheden en locaties;
• Ergonomie;
• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s);

Toets/examen
Het examen VCA Basisveiligheid bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Er worden naast meerkeuzevragen ook andere vraagvormen gebruikt. Denk hierbij aan: matrix-, rangschik-, meervoudig- en matchingsvragen.
Vragen kunnen ook gedeeltelijk goed zijn en dus bijvoorbeeld een half of een kwart punt kunnen opleveren. Een cursist is geslaagd bij minimaal 2.580 gescoorde punten (64,5% van het totaal te behalen punten).
Het examen wordt afgenomen door een door VCA Infra erkend examenbureau (onafhankelijke examinator).

Praktische informatie
Trainingsduur

De training duurt 8 lesuren (1 dag), met aansluitend het examen VCA Basisveiligheid (60 minuten). Alleen meedoen aan het examen is ook mogelijk. Als de opdrachtgever meer (of minder) lesuren wil voor deze training, dan is dat ook mogelijk. T.T.C. levert maatwerk.

Aantal deelnemers
Groepsgrootte: om de kwaliteit van deze training te kunnen waarborgen, wordt er bij een open inschrijving gestart vanaf 8 aanmeldingen met een maximum van 20 deelnemers.

Certificering
Het diploma VCA Basisveiligheid wordt verstrekt na voldoende resultaat en heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Taalprobleem
Een voorleesexamen in de Nederlandse taal is mogelijk voor kandidaten met dyslexie en/of andere taalstoornissen (tegen extra kosten).

Anderstalig
Het examen VCA Basisveiligheid kan ook in een buitenlandse taal worden afgelegd. Hier zijn wel hogere kosten aan verbonden.

Benodigdheden
Deelnemers dienen te zorgen voor:
• geldig identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort). Zonder geldig legitimatiebewijs is er geen deelname aan het examen.

Kosten
Neem voor meer informatie over VCA Basisveiligheid vrijblijvend contact met ons op door te bellen naar (0598) 45 17 70 of door gebruik te maken van ons contactformulier.