De training Verplaatsen van Lasten (VVL) is opgezet voor medewerkers die incidenteel belast worden met aanslaan en verplaatsen van lasten. In de industrie, bouw en scheepsbouw sector zijn veel mensen werkzaam die naast hun dagelijkse werk ook wel eens een last moeten verplaatsen. T.T.C. Training & Certificering biedt u de mogelijkheid om uw VVL-certificaat te halen.

Doel training
Na het volgen van deze cursus zijn deelnemers in staat om, op een veilige en verantwoorde wijze, met behulp van de juiste hijsmiddelen en materialen, lasten aan te slaan en te verplaatsen. Hoofdpunten zijn: wettelijke eisen, keuring en inspectie van hijsgereedschappen en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Letsel of schade bij hijsongevallen staat hoog in de top 5 van bedrijfsongevallen. Een aanzienlijk deel van deze bedrijfsongevallen is te wijten aan onjuist gebruik van hijsgereedschap en hijswerktuigen. In deze training ‘Verplaatsen van lasten’ wordt de kandidaat aangeleerd hoe hij op een veilige en efficiënte manier hijswerkzaamheden kan uitvoeren volgens alle normen en regelgeving.
Na de cursus ‘Verplaatsen van lasten’ weet de cursist hoe hij of zij de lasten veilig kan verplaatsen en risico’s tijdens het aanslaan en verplaatsen tot een minimum kan beperken.

Doelgroep ‘Verplaatsen van lasten’
De cursus is bestemd voor medewerkers die als ‘rigger’ (ook wel ‘aanpikker’, ‘pikelateur’ of ‘lastbegeleider’ genoemd) hijsen en/of lasten aanslaan volgens de normen van de Arbowet en de SSVV-certificering. Daarnaast is de training bedoeld voor medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen met bijvoorbeeld bovenloopkranen, portaalkranen, laad- en loskranen (ook op schepen), autolaadkranen en elektrotakels. Medewerkers waarvan het certificaat binnenkort verloopt of reeds is verlopen, kunnen ook aan deze cursus deelnemen.

Inhoud van de training
De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

Theorie
• Kenmerken en soorten hijskranen en hijsgereedschappen;
• De toelaatbare belasting en stabiliteit;
• Veiligheidsfactoren;
• Bescherming en visuele inspectie van hijsgereedschap;
• Veilig aanslaan van lasten;
• Maken van een ‘stroppenplan’;
• Werken met een hijsplan;
• Algemene veiligheid volgens de Arbowetgeving.

Praktijk
Omgaan met hijs- en hefmiddelen in uiteenlopende praktijksituaties.

Toets/examen
Een schriftelijk examen maakt deel uit van deze training. Gedurende de training beoordeelt de instructeur de vaardigheden. Bij voldoende inzet, ontvangt de cursist het certificaat.

Praktische informatie
Trainingsduur
Deze veiligheidstraining duurt minimaal 2 dagdelen (1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk).

Aantal deelnemers
T.T.C. verzorgt deze veiligheidsopleiding binnen uw bedrijf voor minimaal 5 mensen van uw onderneming.

Cursuslocatie
Deze veiligheidsopleiding verzorgt T.T.C. Trainingen graag bij u op locatie. Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger.

Certificering
Een T.T.C.-certificaat ‘Verplaatsen van lasten’ (volgens Arbowet artikel 8 ‘Voorlichting en onderricht’) wordt verstrekt na voldoende resultaat en heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. De training wordt (zo veel mogelijk) verzorgd volgens uitvoeringsvoorschriften SSVV Opleidingengids (SOG).

Benodigdheden
Deelnemers dienen te zorgen voor:
• PBM’s (werkkleding, -schoenen, -handschoenen, veiligheidsbril en -helm)
• geldig identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort)

Door opdrachtgever te verzorgen:
• theorieruimte (beamer);
• praktijkruimte;
• (bovenloop)kraan;
• lasten;
• hijsgereedschappen
• evt. lunch.

Kosten
Voor meer informatie over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.