Telefonisch contact: (0598) 45 17 70
>>Meten van gassen en dampen (NOGEPA 1.4)
Meten van gassen en dampen (NOGEPA 1.4)

Training ‘Meten van gassen en dampen’ (NOGEPA 1.4)

Risico’s beperken
De training ‘Meten van gassen en dampen’ (NOGEPA 1.4) is bedoeld voor werknemers die dagelijks of regelmatig de atmosfeer op werkplekken dienen te meten. Bij calamiteiten is het van groot belang dat personeel adequaat kan reageren en voldoende is getraind om de juiste handelingen uit te voeren, zonder de eigen veiligheid uit het oog te verliezen.
Cursisten kunnen de training ‘Meten van gassen en dampen’ (NOGEPA 1.4) volgen bij ons opleidingsinstituut in Kolham. Het instituut is gemakkelijk vanuit Groningen, Assen, Emmen en Delfzijl te bereiken. Desgewenst kan de training op locatie in heel Nederland worden gevolgd, waaronder Amersfoort, Den Haag, Maastricht, Zwolle, Utrecht, Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven.

Doel ‘Meten van gassen en dampen’
Na de training ‘Meten van gassen en dampen’ (NOGEPA 1.4) weet de cursist hoe hij of zij de luchtsamenstelling op een werkplek effectief kan meten. De cursist leert aan de hand van meetuitkomsten correct advies te geven over de benodigde veiligheidsmaatregelen om veilig te kunnen werken in een gemeten atmosfeer.

Doelgroep
De training ‘Meten van gassen en dampen’ (NOGEPA 1.4) is bestemd voor medewerkers die de atmosfeer op verdachte werkplekken moeten meten. Daarnaast is deze training ook geschikt voor leidinggeven, toezichthouders en verstrekkers van werkvergunningen. Ook kunnen werknemers in de (petro)chemie deze training volgen.

Inhoud

Theorie:
– Plaats van gasmeten binnen de Arbowet;
– Gezondheidsrisico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen;
– Zuurstof percentage en verstikkingsgevaar;
– Brand en explosiegevaar;
– Vergiftigingsgevaar;
– Meetstrategie en meetfouten;
– Zuurstofmeting;
– Explosiegevaarmeting;
– Gasmeten;
– Interpreteren en meetgegevens;
– Werking van verschillende gasmeetapparatuur.

Praktijk:
– Maken van meetstrategieën;
– Gebruik van gasmeetapparatuur in verschillende toepassingen;
– OPstellen van adviezen aan de hand van de situatie en de meetgegevens.

Praktische informatie
Duur
1 dag (2 dagdelen)

Kosten
Per cursist of maatwerk. Neem vrijblijvend contact op.

Locatie
Opleidingslocatie T.T.C. Training & Certificering B.V. of bij u op locatie (groepsgrootte minimaal 6 personen).

Open inschrijving en maatwerk:
Bij trainingen met een open inschrijving hanteren wij een cluster met andere bedrijven. Deze veiligheidstraining kan ook binnen uw bedrijf worden georganiseerd.

Toetsing
Het examen bestaat uit een schriftelijk- en een praktijkexamen.

Certificaat training
Het certificaat ‘Meten van gassen en dampen’ (NOGEPA 1.4) wordt verstrekt na voldoende resultaat. Geldigheidsduur van 4 jaar.
T.T.C. Training & Certificering B.V. is een door NOGEPA gecertificeerd trainingsinstituut.

Benodigdheden
•    PBM’s (werkkleding, -helm, -bril en –schoenen)
•    geldig paspoort of identiteitskaart
•    evt. PSL-boekje

Extra informatie
Bij werknemers in de (petro)chemie wordt het examen ‘Meten van gassen en dampen’ afgenomen conform de eisen opgenomen in de Opleidingsgids VCA SOG (SSVV) (Gasmeten EX-OX-TOX risico hoog, conform SOG, SSVV-/SCC erkend – H-GMt-PC-0811). De deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat een certificaat van VCA Examenbank.
Neem voor meer informatie over de training ‘Meten van gassen en dampen’ (NOGEPA 1.4) vrijblijvend contact met ons op.

0
Connecting
Verzenden......
Kunnen wij u helpen?

Wij zijn helaas niet online op dit moment. Laat een bericht achter. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

* Naam
* E-mail
Uw vraag...
Stel uw vraag
* Uw naam
Waarmee kunnen wij u assisteren?
Kan ik u helpen?
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?
T.T.C. Trainingen
Cursus aanvragen
Bedankt voor uw aanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.