Verplichting

VCA VOL is verplicht voor alle operationeel leidinggevenden bij een aannemer. Met het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL VCA) geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft. ZZP’ers behoren ook over het diploma VCA VOL te beschikken.

De cursus VCA VOL kunt u volgen bij het opleidingsinstituut van T.T.C. Training & Certificering B.V.

Doel VCA
Na de cursus VCA VOL weet de cursist hoe hij of zij de werkzaamheden veilig kan (laten) uitvoeren en hoe medewerkers kunnen worden gemotiveerd om veilig en verantwoord te werken volgens de normen van de Arbowet.

Doelgroep
De VCA VOL cursus is bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn bij een aannemer, contractor of opdrachtgever die het VCA-certificaat verplicht stelt. Tevens is de cursus bedoeld voor medewerkers die leiding geven aan operationele medewerkers in de industrie en bouwnijverheid.
Belangrijk: T.T.C. Trainingen & Opleidingen B.V. heeft deze training bij CCV laten registreren en telt daarom mee voor Code 95. Als u deelneemt aan de VCA-cursus worden 7 punten bijgeschreven (indien van tevoren aangemeld).

Inhoud cursus
• Wet- en regelgeving;
• Risico’s en aanpak;
• Ongevallen en noodsituaties;
• Gevaarlijke stoffen;
• Brand en explosies;
• Gereedschappen en machines;
• Elektriciteit en straling;
• Hijsen en heffen;
• Werken op hoogte;
• Risicovolle werkzaamheden en locaties;
• Ergonomie;
• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s);
• Leidinggevenden en uitzendwerk;

Toets/examen
Het examen VCA VOL bestaat uit 70 vragen. Er worden naast meerkeuzevragen ook andere vraagvormen gebruikt. Denk hierbij aan: matrix-, rangschik-, meervoudig- en matchingsvragen.
Vragen kunnen ook gedeeltelijk goed zijn en dus bijvoorbeeld een half of een kwart punt kunnen opleveren. Een cursist is geslaagd bij minimaal 4.515 gescoorde punten (64,5% van het totaal te behalen punten).
Het examen wordt afgenomen door een door VCA Infra erkend examenbureau (onafhankelijke examinering).

Praktische informatie
Trainingsduur
De training duurt 8 lesuren (1 dag), met aansluitend het examen VCA VOL (75 minuten). Alleen meedoen aan het examen is ook mogelijk. Als de opdrachtgever meer (of minder) lesuren wil voor deze training, dan is dat ook mogelijk. T.T.C. levert maatwerk.

Aantal deelnemers
Groepsgrootte: om de kwaliteit van deze training te kunnen waarborgen, wordt er gestart vanaf 8 aanmeldingen met een maximum van 20 deelnemers.

Certificering
Het diploma VCA VOL wordt verstrekt na voldoende resultaat en heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Anderstalig
Het examen VCA VOL kan ook in een buitenlandse taal worden afgelegd. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Benodigdheden
Deelnemers dienen te zorgen voor:

• geldig identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort). Zonder geldig legitimatiebewijs is er geen deelname aan het examen.

Code 95
T.T.C. heeft deze training bij CCV laten registreren en telt daarom mee voor Code 95. Als u deelneemt aan de VCA-cursus worden 7 punten bijgeschreven (indien van tevoren aangemeld).

Kosten
Neem voor meer informatie over VCA VOL vrijblijvend contact met ons op door te bellen naar (0598) 45 17 70 of door gebruik te maken van ons contactformulier.