>>VCA VOL
VCA VOL

Verplichting
De VCA VOL cursus is verplicht voor alle operationeel leidinggevenden bij een aannemer. Met het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft. ZZP’ers behoren ook over het diploma VCA VOL te beschikken.

De cursus VCA VOL kunt u volgen bij het opleidingsinstituut van T.T.C. Training & Certificering B.V.

Doel VCA
Na de cursus VCA VOL weet de cursist hoe hij of zij de werkzaamheden veilig kan (laten) uitvoeren en hoe medewerkers kunnen worden gemotiveerd om veilig en verantwoord te werken volgens de normen van de Arbowet.

Doelgroep
De VCA VOL cursus is bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn bij een aannemer, contractor of opdrachtgever die het VCA-certificaat verplicht stelt. Tevens is de cursus bedoeld voor medewerkers die leiding geven aan operationele medewerkers in de industrie en bouwnijverheid.

Belangrijk om te weten: deze training staat bij CCV geregistreerd en telt mee voor de nascholing Code 95 voor beroepschauffeurs (7 uren).

Inhoud cursus
– Wet- en regelgeving
– Risico’s en aanpak
– Ongevallen en noodsituaties
– Gevaarlijke stoffen
– Brand en explosies
– Gereedschappen en machines
– Elektriciteit en straling
– Hijsen en heffen
– Werken op hoogte
– Risicovolle werkzaamheden en locaties
– Ergonomie
– Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
– Leidinggevenden en uitzendwerk

Praktische informatie
Duur
4 dagdelen, waarvan 3 dagdelen training en 1 dagdeel proefexamens en examen VCA VOL.

Kosten
Per cursist of maatwerk. Neem vrijblijvend contact op.

Locatie
Opleidingslocatie T.T.C. Training & Certificering B.V. of bij u op locatie (in company).

Aantal cursisten
Open inschrijving: minimaal 8 deelnemers. Op locatie minimaal 5 medewerkers.

Toetsing
Het examen VCA VOL bestaat uit 70 meerkeuzevragen. Dit examen is erkend door SSVV en VCA Examenbank (ECABO).

Certificaat cursus
Certificaat VCA VOL wordt verstrekt na voldoende resultaat en heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Taalprobleem
Een voorleesexamen in de Nederlandse taal is mogelijk voor kandidaten met dyslexie en/of andere taalstoornissen (tegen extra kosten).

Anderstalig
Het examen VCA VOL kan ook in een buitenlandse taal worden afgelegd: Duits, Engels en Frans. Hier zijn wel hogere kosten aan verbonden.

Neem voor meer informatie over de cursus VCA VOL vrijblijvend contact met ons op.

T.T.C. Trainingen
Cursus aanvragen
Bedankt voor uw aanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.