Werk veilig of werk niet

Bij steeds meer bedrijven staat veilig werken hoog op de agenda. Allereerst omdat ze het beste voor hebben met hun mensen. Maar ook omdat veilig werken op termijn geld oplevert. Veilig werken staat steeds meer gelijk aan slim ondernemerschap.

Stap vooruit! Kies voor veilig werken.

 

Besloten ruimte
Een besloten ruimte is een moeilijk te betreden werkplek, ook voor hulpverleners en is slecht te ventileren. Het is er krap, vaak donker en er zijn weinig vluchtmogelijkheden. Vaak is er onvoldoende zuurstof of er zijn gevaarlijke stoffen aanwezig die bij werkzaamheden zijn vrijgekomen.

Voorbeelden van besloten ruimten zijn:

  • Kelders
  • Installatieruimten
  • Kruipruimten onder vloeren
  • Ketels en opslagreservoirs
  • Rioolstelsels
  • Putten en sleuven
  • Pijpleidingen

Ga pas in een besloten ruimte werken nadat is vastgesteld dat de ruimte veilig is!

 

T.T.C. verzorgt trainingen:

Meten van gassen en dampen (NOGEPA 1.4)

Veiligheidstraining H2S (NOGEPA 0.8)

Veilig werken aan riolen

Werken als buitenwacht (Mangatwacht)

Werken met onafhankelijke adembescherming